UNI Global Facket stöder Apple Australia-arbetarna i deras strävan efter rättvisa och anständiga villkor

21.10.22

UNI Global Facket stöder Apple Australia-arbetarna i deras strävan efter rättvisa och anständiga villkor

Som svar på Apple Australia-arbetarnas pågående ansträngningar för att få ett rättvist avtal har UNI Global Union gjort följande uttalande:

Apple Australien har avvisat arbetstagarnas krav på anständiga arbetsvillkor, vilket SDA- och ASU-facket starkt förespråkar. UNI Global Unionens australiska medlemsförbund, SDA och ASU, förespråkar att arbetstagarna ska rösta NEJ mot det undermåliga avtal som Apple snabbt försöker få igenom - ett avtal som innehåller löneökningar under inflationen och personalbestämmelser som inte ger möjlighet till en anständig balans mellan arbete och fritid.

Arbetstagarnas beslut att rösta nej till detta undermåliga avtal stöds fullt ut av UNI, som företräder arbetstagare inom teknik och handel över hela världen.

Oavsett resultatet av omröstningen kommer fackföreningarna att arbeta för att se till att Apples anställda inte utsätts för ett avtal med låga priser och kommer att driva sin sak inför Fair Work Commission om det behövs.

 ASU och SDA har fullt stöd av UNI Global Union i kampen för anständiga arbetsvillkor för arbetstagare.

För mer information om denna kamp, se: Australiska fackföreningar tar Apple till Fair Work Commission.

Handel

IKT och relaterade tjänster

UNI Asien och Stillahavsområdet