UTD inledde en initiativverksamhet för arbetsnormer som ska diskuteras i konstitutionsfördraget

11.02.22

UTD inledde en initiativverksamhet för arbetsnormer som ska diskuteras i konstitutionsfördraget

Ett initiativ med normativ grundlagsfästelse som syftar till att bevara rätten till arbete, frihet på arbetsmarknaden, kollektiva förhandlingar, rätten till anställning och deltagande av de anställda i företagen, ingresó la agrupación sindical Unidad por Trabajo Digno (UTD) junto al convencional Roberto Celedón y el apoyo de otros nueve convencionales constituyentes. 

När man har fått sex patrullföretag, kommer förslaget till normering från UTD att diskuteras av kommissionen för grundläggande rättigheter i samband med arbetet med kommittéerna, under tematiskt 3-blocket om sociala rättigheter (där rätten till arbete ingår). Efter att ha tagit emot de nya uppgifterna och utarbetat en sammanslagen text kommer plenum under den andra februarikvinkeln att presentera de uppgifter som ska behandlas och röstas i enlighet med den konstitutionella konventionens arbetsplan.

"UTD propone la conformación de una Constitución Laboral que reúna los principios constitucionales que garanticen un Trabajo digno en la Nueva Constitución y que avance en el camino hacia la conformación de un Estado Constitucional, social y democrático que reemplace al Estado subsidiario impuesto por la Constitución de 1980", señaló el dirigente de Conatracops e integrante de UTD, Sergio Pérez.

Evelyn Rodríguez, chef för den privata hälsovården och medlem av UTD-organisationen, förklarade att artikel 1 i den normativa initiativet anger att grundlagen garanterar de grundläggande rättigheterna och friheterna i arbetslivet och i den fria rörelsen: el primer precepto constitucional se refiere al derecho al trabajo y su protección, y el derecho a la igualdad y no discriminación en el trabajo. 

"El Estado debe promover las condiciones que hagan efectivo el derecho al trabajo, resguardando la estabilidad en el empleo, la eliminación de toda forma de discriminación, especialmente en materia de remuneraciones entre mujeres y hombres, la capacitación profesional y técnica y la permanente educación de lxs trabajadorxs, así como la protección ante el desempleo", se señala en el primer inciso.

Den andra grundlagsfästelsen är en hänvisning till rätten till sindicalización, frihet och autonomi, förklarade den ledande direktören för lxs trabajadorxs gráficos e integrante de UTD, Viviana Catalán, där hon förklarade att "lxs dirigentxs sindicales podrán optar libremente a cargos de elección popular, siendo sólo incompatible el ejercicio de ambos al mismo tiempo".

I den tredje strecksatsen om rätten till kollektiva förhandlingar förklaras det att de fackliga organisationerna har rätt att förhandla kollektivt, vilket kan vara per företag, företagskollektiv, ekonomiska grupper, ekonomiska verksamhetsområden, territorier eller nationell och internationell nivå.

Förbud mot ersättning av en huelga

I samband med det fjärde konstitutionella beslutet om rätten till anställning föreslås ett förbud mot att ersätta arbetstagare som är anställda i en anställning eller att låta dem arbeta i ett företag som är anställda i en anställning. Undantaget kommer att fastställas i lagtexten "som kan tillåta att företag eller institutioner som tillhandahåller tjänster som är viktiga för befolkningens liv, hälsa eller säkerhet får inrätta tjänster som är minimalt nödvändiga och absolut nödvändiga för att undvika att dessa rättigheter påverkas".

La iniciativa de normaye incluye el derecho a la seguridad social en el inciso 5, así como la participación de lxs trabajadorxs en el directorio de la empresa en el precepto constitucional 6 del articulado, siendo la ley la que establezca el procedimiento de designación de o los representantes de lxs trabajadorxs, con una participación de, al menos, 20%.

I fråga om administrativ tillsyn av arbetsrättigheter (punkt 7) föreslås ett eget organ för beskattning, och i fråga om rättslig tillsyn (punkt 8) ingår möjligheten att vända sig till Corte de Apelaciones respektive land, på grund av godtyckliga eller olagliga handlingar eller underlåtenheter som innebär att rättigheter och garantier som följer av grundlagen åsidosätts, störs eller försämras.

Den normativa begäran om en arbetsrättslig konstituering för UTD har godkänts av de ordinarie ledamöterna Roberto Celedón, Elsa Labraña, Valentina Miranda, Bárbara Sepúlveda, Mariela Serey, Giovana Grandón, María Rivera, Eric Chinga, Natividad Llanquileo och Tania Madariaga.

Unidad por Trabajo Digno representerar mer än 100 miljoner arbetstagare inom den privata tjänstesektorn och samlar fackföreningar, federationer och förbund inom detaljhandel, stormarknader, privata kliniker, värdetransporter, telekommunikation, gräsrotsarbetare, hantering av hushållsrester, posttjänster och andra företag som är medlemmar i Uni Global .-