Kvinnor inom vård och omsorg tjänar 24 procent mindre än sina manliga kollegor

14.07.22

Kvinnor inom vård och omsorg tjänar 24 procent mindre än sina manliga kollegor

Kollektivavtal är ett sätt att minska löneskillnaderna mellan könen, säger UNI

Kvinnor inom vård- och omsorgssektorn har större löneskillnader mellan könen än andra ekonomiska sektorer och tjänar i genomsnitt 24 procent mindre än sina manliga kollegor, enligt en ny gemensam rapport från Världshälsoorganisationen och Internationella arbetsorganisationen (ILO).

Studien är världens mest omfattande analys av löneskillnader mellan könen inom hälso- och sjukvård och omsorg, där kvinnor utgör 67 procent av arbetstagarna globalt sett. Inom långtidsvården utgör kvinnor en ännu större andel av arbetstagarna - cirka 90 procent.

En stor del av löneskillnaderna är oförklarliga, kanske på grund av diskriminering av kvinnor, enligt rapporten. Lönerna inom vård- och omsorgssektorn tenderar att vara lägre totalt sett jämfört med andra ekonomiska sektorer, vilket stämmer överens med resultatet att lönerna ofta är lägre i ekonomiska sektorer som domineras av kvinnor.

Löneskillnaderna mellan könen inom hälso- och sjukvården: en global analys i samband med COVID-19 konstaterar att trots COVID-19-pandemin och den avgörande roll som vård- och omsorgspersonal spelar, har det endast skett marginella förbättringar av löneglidningen mellan 2019 och 2020.

UNI:s vårdchef Adrian Durtschi kommenterar studien:

"Det mest effektiva sättet att minska löneskillnaderna mellan könen inom vårdsektorn är genom fackföreningar och kollektiva förhandlingar. Genom att inkludera starka klausuler om lika löner när vi förhandlar avtal med arbetsgivare kan vi börja jämna ut lönerna för kvinnor på kollektiv snarare än individuell basis. Det är därför UNI organiserar vårdanställda i 16 länder som Brasilien, Tjeckien, Colombia, Indien, Nepal och Polen."