UNI publicerar omfattande rapport om våld från tredje part inom handeln

Inför UNI Global Union Congress finns en ny rapport om bekämpning av våld och trakasserier från tredje part inom handeln, som utforskar bästa praxis för bättre skydd av arbetstagare och visar vilka viktiga roller facket kan spela för att förbättra hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Rapporten släpptes som en del av UNI Handels projekt "There Is No Store for Violence and Harassment in Commerce" med stöd av Union to Union och UNIs svenska medlemsförbund, Handels och Unionen.

Nya studier och undersökningar som omfattas av rapporten visar att även om vissa former av våld och trakasserier har minskat sedan en topp under pandemin, lider de flesta handelsanställda fortfarande av höga och oacceptabla nivåer av kränkningar och våld på arbetsplatsen.

I den andra delen av rapporten betonas regeringarnas viktiga roll när det gäller att skydda handelsanställda och man uppmanar till ratificering av ILO:s konvention nr 190 om våld och trakasserier i arbetet och ger detaljerad information om den senaste lagstiftningen och regeringsinitiativ som införts i Skottland, Australien, Japan, USA, Sverige, England och Wales.

Den tredje delen fokuserar på olika globala och nationella svar, inklusive det förnyade globala avtalet mellan Carrefour och UNI, de gemensamma riktlinjerna i Finland, branschuttalandet i Australien och olika exempel på kollektivavtal på bransch- och företagsnivå som ger handelsanställda bättre skydd från Finland, Italien, Sverige, USA, Peru och Korea.

Den fjärde delen innehåller information om värdefulla riktlinjer, rapporter och verktygslådor och listar fyra viktiga principer som bör vägleda åtgärder som vidtas på arbetsplatsnivå, följt av en lista med 30 viktiga åtgärder som bygger på bästa praxis i verkliga livet och klassificeras i fem huvudkategorier: förebyggande, intervention, rapportering, avhjälpande samt uppföljning och återkoppling.

Den sista delen handlar om fackliga kampanjer och aktioner som förändrar villkoren för handelsanställda, däribland SDA:s "No One Deserves a Serve Campaign", UA Zensens "Campaign Against Unreasonable Complaints", USDAW:s "Freedom from Fear Campaign" och andra initiativ från länder över hela världen, däribland Tyskland, Turkiet, Irland, Danmark, Spanien, Belgien, Moçambique, Kroatien, Sydafrika, Ungern, Chile och Italien.

Rapporten avslutas med UNI Handels åtagande att arbeta med sina medlemsförbund för att stoppa våld och trakasserier inom handeln och hänvisar till den första webbsidan någonsin som ägnas åt frågan och som kommer att uppdateras regelbundet för att upprätthålla informationsutbyte och bästa praxis mellan handelsfacken.

"Vi är stolta över våra medlemsförbund som kämpar med näbbar och klor för att befria handeln från våld, övergrepp och trakasserier", säger Mathias Bolton, chef för UNI Handel. "Denna rapport visar vilken enorm skillnad vi kan göra tillsammans för ett bättre skydd av arbetstagarna. "

"Våld och trakasserier från tredje part är helt enkelt oacceptabelt på alla nivåer. Det ärinte bara vanligt inom handeln utan även inom många andra av UNIs sektorer som ICTS, spel, vård, sport och media", säger Christy Hoffman, UNIs generalsekreterare. "Denna rapport är ett värdefullt verktyg för fackföreningarna att bygga upp strategier för att utrota våld på arbetsplatsen så att handelsanställda kan vara trygga på jobbet och fria från rädsla."

UNIs6:e världskongress kommer att ta upp våld på arbetsplatsen och andra frågor i en session om Rising Together for Health and Safety.

Ladda ner rapporten på engelska, franska och spanska, samt Executive Summaries på tio olika språk.

 

Fler nyheter