En undersökning som PAM genomförde 2020 med deltagande av 374 PAM-medlemmar som är anställda inom tjänstesektorn, inklusive handeln, visade följande:

- Hälften av de svarande rapporterade att de hade blivit kallade för namn eller fått hot från kunder under det föregående året.

- 1 av 10 arbetstagare har upplevt fysiskt våld eller hot med vassa föremål, t.ex. kniv, under det senaste året.

- 56 % av de anställda i detaljhandeln uppgav att de hade blivit sexuellt trakasserade under 2020, vilket är en ökning med 6 % sedan 2015.

- 60 % av dem som upplevde trakasserier rapporterade inte till sin chef eftersom många trodde att det inte skulle spela någon roll eller göra någon skillnad.

- En av fem respondenter uppgav att de hade bytt sektor eller jobb på grund av trakasserier.

- Undersökningen visade bland annat att vissa arbetstagare försöker vänja sig vid trakasserier för att kunna överleva i branschen.

Röster från frontlinjen: "Arbetstagare provocerades och filmades av stökiga kunder"

- Enligt uppgifter från PAM:s arbetsmiljöexpert Erika Kähärä besökte vissa kunder små butiker utan mask och kom så nära som möjligt butiksanställda och andra kunder. När arbetstagarna varnade dem för att följa säkerhetsåtgärderna och sätta på sig en mask, "började kunderna filma deras reaktioner och gav dem mycket provocerande svar, vilket oftast gjorde arbetstagarna arga. Sedan lade de ut dessa videor på sociala medier och spred dem runtomkring som bevis på att de överreagerade".

- "Suggestiva kommentarer med ett leende. Det här är oftast män i högre lönegrader som uppenbarligen anser att det är deras rättighet." (Försäljningsassistent, PAM-undersökning, 2020). Mer information om undersökningen finns här: https://www.pam.fi/en/news/sexual-harassment-is-on-the-rise-say-pam-members-in-a-survey-comments-touching-and-lurid-images.html