UNI Global Unionen står på samma sida som medlemsförbunden i handeln som kräver respekt för detaljhandelsanställda som har en stor arbetsbörda och löper större risk att utsättas för övergrepp, våld och trakasserier på jobbet under julhelgen.

Denna trend gäller både livsmedels- och icke-livsmedelsförsäljare eftersom folk spenderar mycket pengar på måltider för familjesammankomster och på icke-livsmedelsartiklar, inklusive kläder, samt presenter.

"Handelsanställda är här för att hjälpa dig att hitta den perfekta presenten till din familj, inte för att fungera som din personliga slagpåse. Julen är stressig för alla, men det finns ingen ursäkt för att behandla butiksanställda med något annat än högsta värdighet och respekt", säger UNI:s amerikanska medlemsförbund RWDSU.

SDA Union of Australia uppmanar detaljhandlare att införa SDA:s "Fem punkters säkerhetsplan" för att skydda detaljhandelsanställda från missbrukande kunder:

1) Tillräcklig bemanning: Att ha tillräckligt med personal för att betjäna kunderna bidrar till att förhindra olämpligt beteende från kunderna.

2) Förbjuda dåliga kunder: Säkerställa att arbetsgivare kan och vill stänga av kunder som upprepade gånger kränker eller är våldsamma.

3) Ökad säkerhet: Mer säkerhetsnärvaro för att avskräcka från och hantera missbruk och våldsamt kundbeteende och för att bättre skydda butiksanställda.

4) Bättre utbildning: Bättre utbildning om hur man hanterar kränkande och våldsamma kunder och om hur man eskalerar, rapporterar och hanterar incidenter.

5) Tydliga skyltar om nolltolerans i butikerna: Visuella påminnelser i butikerna som uppmanar kunderna att behandla personalen med respekt.

"Var snäll mot hårt pressade detaljhandelsanställda i jul", säger Gerry Light, generalsekreterare för fackförbundet Mandate på Irland. "Mandate uppmanar arbetsgivarna att skapa större medvetenhet hos kunderna om denna kritiskt viktiga fråga, och i detta avseende skulle våra medlemmar välkomna skyltar på försäljningsställena i butikerna som sänder ut detta tydliga budskap."

Ett nytt forskningsdokument från CCOO Servicios i Spanien med titeln " Black Reality in Commerce" visar att under de 50 dagarna från mitten av november till början av januari är arbetsbelastningen för handelsarbetare - särskilt inom snabbmodebranschen - extremt tung och leder till långa arbetstider, högre stressnivåer och misshandel på jobbet, utan ordentlig vila och ekonomisk kompensation i de flesta fall. CCOO har lanserat en kampanj för att säkra bättre villkor, löner och skydd för handelsarbetare under julhelgen.

"Vi ansluter oss till våra medlemsförbund i deras krav på värdighet och anständiga villkor för handelsanställda", säger Mathias Bolton, chef för UNI Commerce. "Vi uppmanar detaljhandlare att vidta åtgärder och ber alla kunder att behandla våra arbetstagare med den respekt de förtjänar."