Ökade investeringar i vård och omsorg kan skapa nästan 300 miljoner arbetstillfällen

08.03.22

Ökade investeringar i vård och omsorg kan skapa nästan 300 miljoner arbetstillfällen

Om de långvariga bristerna i vårdtjänsterna täpps till kan det skapa nästan 300 miljoner arbetstillfällen fram till 2035, enligt en ny rapport från Internationella arbetsorganisationen (ILO). En utökning av den allmänna tillgången till vård skulle också innebära enorma framsteg när det gäller jämställdhet mellan könen.

Rapporten, Vård på jobbet: Investera i vårdledighet och tjänster för en mer jämställd arbetsvärldger en global översikt över nationella lagar, strategier och praxis för vård, inklusive moderskap, faderskap, föräldra-, barn- och långtidsvård. Den bygger upp argumenten för en transformativ förändring av det globala omsorgssystemet.

I Europa till exempel ger mer än 76 miljoner människor, eller nästan 13 procent av kontinentens befolkning, omsorg till sina familjer eller vänner genom att ge upp sin tid för arbete eller fritid, och behovet av omsorg - särskilt för att stödja äldre personer och personer med funktionshinder - har ökat kraftigt på grund av den ökade förväntade livslängden och effekterna av COVID-19-pandemin.

I studien konstateras dock att tillgång till tjänster som vård i hemmet, dagverksamhet i samhället och hemtjänst fortfarande är otillgängliga för den stora majoriteten av dem som behöver dem i hela världen, trots att "långtidsvårdstjänster är viktiga för att garantera rätten till ett hälsosamt och värdigt åldrande". Globalt sett bor 84,2 procent av den totala befolkningen i länder där långtidstjänsterna inte är universella och kostnadsfria, vilket berör 205 miljoner äldre personer.

Det är kvinnorna som får ta hand om de äldre, funktionshindrade och barnen, vilket skapar en vårdkris som gör att många kvinnor tvingas lämna arbetsmarknaden eller inte kommer in i den alls. För två år sedan vändes de jobbvinster som kvinnor i USA hade gjort sedan den globala finanskrisen 2008. Latinamerika rapporterade en 18-årig tillbakagång för kvinnor. 

"Större investeringar i omsorgstjänster bidrar till jämställdheten mellan könen genom att ge yrkesverksamma kvinnor stöd i deras omsorgsansvar. Det skapar också ytterligare sysselsättningsmöjligheter för kvinnor. Ungefär 90 procent av arbetskraften inom långtidsvården är kvinnor. Dessutom gynnas män av att vårda", säger Adrian Durtschi, chef för UNI:s vårdsektor. "Vi måste dock se till att de jobb vi skapar inom vårdsektorn är bra jobb med säkra villkor, fackliga rättigheter och löner som går att leva på."

ILO beräknar att en global återinvestering i vård och omsorg skulle skapa 96 miljoner direkta arbetstillfällen inom barnomsorgen, 136 miljoner direkta arbetstillfällen inom långtidsvården och 67 miljoner indirekta arbetstillfällen inom andra sektorer än vård och omsorg.

"Att täppa till dessa brister i vården bör ses som en investering som inte bara stöder hälsa och försörjning utan även grundläggande rättigheter, jämställdhet och ökad representation", säger Manuela Tomei, chef för avdelningen för arbetsvillkor och jämlikhet på ILO .