KHMU förhandlar för att höja standarden för 1 miljon vårdanställda i Sydkorea

21.07.22

KHMU förhandlar för att höja standarden för 1 miljon vårdanställda i Sydkorea

UNI Global Unionens medlemsorganisation, Korean Health and Medical Workers Union (KHMU), förhandlar för att förbättra löner, säkerhet på arbetsplatsen, bemanning och andra villkor för mer än en miljon vårdanställda i landet. Om inga tillräckliga framsteg görs vid förhandlingsbordet under de kommande veckorna kommer arbetstagarna att genomföra en generalstrejk den 25 augusti.

Den här förhandlingsrundan är första gången som facket har försökt få till stånd ett sektorsövergripande avtal om "grundläggande arbetsrättigheter för alla anställda inom hälso- och sjukvården", inklusive anställda på små och medelstora sjukhus som inte är medlemmar i facket.

Fackföreningen möter 76 arbetsgivare inom vårdsektorn varannan vecka och säger att dess mål är att "lösa ojämlikhet och social polarisering, minimera blinda fläckar i de grundläggande arbetsnormerna, skydda socialt marginaliserade grupper, minska klyftan i arbetsvillkoren mellan arbetstagare i olika positioner och situationer och stärka solidariteten bland arbetstagarna".

För att skapa en mer rättvis och jämlik koreansk vårdsektor har facket ställt tydliga krav:

- Löneökning på 7,6 procent;

- Minimilön på 11 141 KRW;

- Genomförande av avtalet av den 2 september mellan arbetsmarknadens parter och regeringen, som säkerställer efterlevnaden av bemanningsnormen under Covid-19-pandemin, utrotning av olagliga medicinska metoder och det övergripande genomförandet av femdagarsarbetsveckan.

- Förbättring av villkoren, bland annat: begränsning av nattskift till högst sex gånger per månad, införande av ett system med vikarierande sjuksköterskor, förbud mot skift med endast en person, betalning av en nattskiftspremie för sjuksköterskor, införande av semesterlön och omvandling av kontraktsanställningar till fasta anställningar för arbeten som kräver permanent patienttjänstgöring.

Om förhandlingarna, som inleddes i mitten av maj, fortsätter att gå i stå kommer KHMU:s avdelningar att vidta samordnade åtgärder för att ansöka om en "tvistlösning" och sedan utlysa en generalstrejk den 25 augusti.

Rajendra Acharya, regionsekreterare för UNI Asien och Stillahavsområdet, erbjöd sitt stöd genom att säga: "Över hela världen har vårdpersonal offrat sig och fortsätter att kämpa under pandemin, och Korea är inte annorlunda. KHMU ber helt enkelt om vad som är rättvist för dessa viktiga arbetstagare. De förtjänar anständiga arbeten som är säkra och ger en lön som gör det möjligt för arbetstagarna att leva med värdighet. Vi uppmanar arbetsgivarna att förhandla i god tro med KHMU, och vi kommer att stå på arbetarnas sida tills de får det som de vill ha.

Vård

UNI Asien och Stillahavsområdet