UNI AVVISAR MALAYSISKA ARBETSGIVARES FÖRSÖK ATT SÄNKA LÖNEN FÖR DEM SOM ARBETAR HEMIFRÅN

27.04.22

UNI AVVISAR MALAYSISKA ARBETSGIVARES FÖRSÖK ATT SÄNKA LÖNEN FÖR DEM SOM ARBETAR HEMIFRÅN

UNI Global Den fackliga organisationen UNI Malaysian Liaison Council (MLC) slår tillbaka mot ett chockerande förslag från Malaysian Employers Federation om att sänka lönerna för arbetstagare som väljer att arbeta hemifrån i samband med att ekonomin öppnar sig igen.

UNI MLC:s ordförande Datuk Mohamed Shafie BP Mammal talade starkt emot idén och sade, 

"Att arbeta hemifrån innebär inte att man arbetar för mindre!" 

De lokala medierna tog upp hans kommentarer: 

"Under pandemins två sista år samarbetade arbetstagarna med sina arbetsgivare och klagade inte när de fick sina löner sänkta. De krävde inte heller varken löneförhöjning eller bonus eftersom de förstod att tiderna var tuffa över hela linjen och fortsatte att arbeta som vanligt hemifrån.  

"Efter att ha gjort uppoffringar för sina arbetsgivare vill MEF nu straffa arbetstagarna. Tänk på att arbetstagarna inte var på semester, utan tog med sig arbete hem."   

MEF föreslog att lönen för anställda som arbetar hemifrån ska sänkas med 10-12 procent. Arbetsgivarna försöker motivera denna onödiga lönesänkning med att vissa företag ger transportbidrag, och om arbetstagarna inte pendlar till jobbet bör bidraget minskas.   

Mohamed Shafie slog tillbaka genom att nämna att under pandemin hade många arbetstagare högre hushållskostnader när de utförde distansarbete och gjorde det i en "olämplig" miljö.

UNI släppte tidigare i februari 2021 sina principer för distansarbete för att hjälpa fackföreningar att förhandla om kollektivavtal under pandemin. De består av tio rekommendationer, varav fyra är särskilt relevanta för att hantera MEF:s förslag: 

  • Distansarbete bör inte underminera anställningsrättigheterna och anställningsförhållandet med arbetstagarna.
  • Kostnaderna för arbetsutrustning och distansarbetsplatser bör vara arbetsgivarens ansvar.
  • Distansarbete bör vara "könsneutralt" och öppet för alla.
  • Innan fackföreningar och arbetsgivare inför eller utvidgar regler för distansarbete bör de noggrant utvärdera och dokumentera effekterna.

UNI:s regionsekreterare för Asien och Stillahavsområdet, Rajendra Acharya, sade: "Jag är glad att UNI MLC talar starkt emot detta förslag. Det är en olycklig utveckling. Låt oss inte glömma att pandemin inte är officiellt över än och att situationen kan kräva att man återgår till hemarbete."    

Nyheter

Malaysia

UNI Asien och Stillahavsområdet