UNI Global Facket oroar sig för sammanslagningen av Microsoft och Activision Blizzard, eftersom videospelsarbetarna ska träffas i Berlin

02.06.22

UNI Global Facket oroar sig för sammanslagningen av Microsoft och Activision Blizzard, eftersom videospelsarbetarna ska träffas i Berlin

Videospelsarbetare och fackliga företrädare från 20 länder kommer att träffas i Berlin senare denna månad för att diskutera internationella insatser för att organisera och stärka arbetstagarnas makt inom den växande digitala underhållningssektorn, samtidigt som motståndet mot fusionen mellan Microsoft och Activision Blizzard intensifieras.

"Videospelsarbetare kommer till Berlin för att ge ett starkt budskap till titanerna i branschen: det är dags att kämpa för våra rättigheter - vi går med i facket", säger Christy Hoffman, generalsekreterare för UNI Global Union. "Fusioner som den mycket efterlängtade sammanslagningen mellan Microsoft och Activision Blizzard skulle kunna få negativa konsekvenser för tusentals arbetstagare i en sektor där det finns ett ökande intresse för att bilda fackföreningar och förbättra de ofta förfärliga arbetsvillkoren."

UNI är också oroad över att den potentiella fusionen skulle kunna stärka Microsofts ekosystem och konsolidera branschen, vilket skulle leda till färre sysselsättningsalternativ och försvaga arbetstagarnas kollektiva makt. Förvärvet skulle till exempel ge Microsoft incitament och möjlighet att utnyttja Activisions spel för att stärka sin egen marknadsposition när det gäller spelkonsoler (Xbox), distributionskanaler (Microsoft Store) och andra Microsoft-tjänster (till exempel Windows). Eftersom företaget är en stor tillverkare av hårdvara, plattformsleverantör och distributör kommer den potentiella sammanslagningen utan tvekan att ge möjlighet att utestänga någon av de relevanta marknaderna, till exempel genom att visa upp egna titlar på ett mer framträdande sätt i sina distributionskanaler (t.ex. Microsoft Store).

En ökad marknadskoncentration kan också öka risken för att arbetsgivare anpassar sitt beteende för att hålla löner och förmåner låga eller kräva restriktiva avtalsvillkor av arbetstagarna (t.ex. konkurrensklausuler, avtal om att inte bli avskedad eller alltför omfattande sekretessavtal, som alla minskar arbetstagarnas rörlighet). På en koncentrerad marknad kommer arbetstagarna att ha mycket begränsade möjligheter utan det skydd som ett kollektivavtal ger. Spelutveckling är ett specialiserat område där arbetstagarna inte lätt kan byta till andra tekniska roller. Detta kommer att undergräva arbetstagarnas rättigheter, göra det svårare att bilda fackföreningar, trycka ner löner och innovation och därmed skada konsumenterna.

Dessa begränsningar kommer vid en tidpunkt då organiseringen av spelarbetarna ökar snabbt.

Kvalitetstestare vid Raven Studios (ett dotterbolag till Activision Blizzard) har just vunnit en omröstning om att bilda en fackförening: Game Workers Alliance (CWA). Den historiska segern är den andra fackföreningen för videospel i USA, den första var Vodeo Workers United (CWA).

En kampanj för att organisera sig fackligt på Activision Blizzard startades till stor del på grund av de dåliga arbetsförhållandena och kulturen som kännetecknades av "studentkillar". Sara Steffens, kassör och sekreterare för CWA, sade då: "De har repetitiva belastningsskador, ögonsträckningar och andra arbetshälsoproblem. Och sedan har det förekommit en hel del sexuella trakasserier och diskriminering hos den här arbetsgivaren också".

I detta oroväckande sammanhang är det viktigt att få arbetstagarnas makt i en sektor som enligt experter är den största och mest expansiva underhållningsindustrin. "För att sätta denna allestädes närvarande verksamhet i ett sammanhang kan man konstatera att de globala biljettpriserna förra året uppgick till 21,4 miljarder dollar", konstaterade en branschtidning. "Spel, å andra sidan, var värt 173 miljarder dollar 2021 och 223 miljarder dollar i år, enligt GlobalData."

I Berlin kommer arbetstagarna och fackföreningsrepresentanter att diskutera sina möjligheter att skydda arbetstagarna under fusionen.

UNI Americas