"Vi behöver globala lösningar" för att ta itu med fragmentering och säkra distansarbetares rättigheter, säger GS Hoffman till Global Deal Forum.

09.11.22

"Vi behöver globala lösningar" för att ta itu med fragmentering och säkra distansarbetares rättigheter, säger GS Hoffman till Global Deal Forum.

Vid en högnivåpanel vid Global Deal Forum med titeln "Managing telework in a post-pandemic world of work: the role of social dialogue", framhöll UNI:s generalsekreterare Christy Hoffman att det finns ett tydligt behov av utökade kollektivavtalsförhandlingar, förbättrad social dialog och starkare arbetsrätt för att anpassa sig till den nya verkligheten med distansarbete.

Hoffman påpekade att alla arrangemang för arbete hemifrån inte är likadana. Vissa anställda kan till exempel arbeta flexibelt hemifrån i relativ bekvämlighet, med tillräckligt utrymme, ergonomiska möbler och stabilt internet. Men andra kan arbeta på distans på heltid, t.ex. i callcenterbranschen, med låga löner och osäkra arbeten som har lite stöd i länder som Colombia och Filippinerna.

"Där det finns fackföreningar och kollektivavtal har vi sett framsteg för alla typer av distansarbetare, men det finns fortfarande allvarliga problem, särskilt för dem som inte har en fackförening, vilket är majoriteten", sade hon.

Hon meddelade att UNI nästa vecka kommer att publicera en analys av data från nästan 120 kollektivavtal som handlar om distansarbete från 25 länder. Rapporten visar att fackföreningar runt om i världen reagerat kraftfullt på den explosionsartade ökningen av distansarbete under pandemin. Flera frågor, som rätten att koppla bort, blir allt vanligare medan andra, som våld i hemmet och övervakning, är nya områden för fackliga förhandlingar.

"Det finns frågor om hur vi hanterar rätten att koppla bort, hur arbetsgivare kan garantera en säker distansarbetsplats, hur övervakningen påverkar arbetstagarnas psykosociala hälsa och vem som kontrollerar de uppgifter om arbetstagarna som samlas in av kameror och algoritmer. Dessa frågor är utöver att ta itu med jämställdheten mellan könen och se till att unga arbetstagare får det mentorskap de behöver", sade Hoffman.

"Vi behöver globala lösningar på dessa frågor. Reglering, föreningsfrihet och social dialog är nödvändiga för att besvara frågorna om hur den nya arbetsvärlden ser ut."

Hoffman fick stöd av flera av de andra paneldeltagarna, däribland Noureddine Tabboubi, generalsekreterare för Tunisiens allmänna fackförbund (UGTT). Han talade länge om fackföreningens roll i den sociala dialogen för att åstadkomma ett mer rättvist resultat för distansarbetare i hans land. Dessutom berättade Cecilia Boned, landschef från BNP Paribas Spanien, för panelen om bankens arbete med det europeiska företagsrådet och fackföreningarna för att införa distansarbete som en del av en bredare digital övergång.

Utöver forumet har Global Deal publicerat en flaggskeppsrapport om social dialog som finns tillgänglig här: https://flagship-report.theglobaldeal.com/.