Sektorsövergripande grupper


Många frågor som påverkar arbetande människor går över yrkestitel och branschgränser, och det är därför UNI har inrättat sektorsövergripande grupper för att höja standarden i alla våra ekonomier.

 Lika möjligheter
Lika möjligheter
Mer
 Yrkesverksamma och chefer
Yrkesverksamma och chefer
Mer
 SCORE
SCORE
Mer
 Ungdom
Ungdom
Mer