x Hjälp oss att stoppa Amazons hårda arbetsvillkor i Indien!

Globala frågor En ny värld av arbete


På UNI Global Union anser vi att fackföreningarna måste forma arbetslivet för att se till att den nya tekniken leder till delat välstånd och fördelar för alla. Vi kämpar för en digital rättvis övergång till bra jobb, värdighet för arbetstagare och en plats vid bordet för att förhandla om effekterna och användningen av digital teknik.

Pandemin COVID-19 påskyndade digitaliseringen i arbetslivet. Med stöd av artificiell intelligens har nyaformer av automatisering, algoritmisk hantering och datainsamling förändrat arbetsplatser inom alla ekonomiska sektorer. Distansarbete har ökat till en nivå som aldrig tidigare skådats, vilket medfört en efterlängtad flexibilitet för vissa men också risker, bland annat ökad e-övervakning, längre arbetstider och bristande tillgång till fackföreningar. 

För att hjälpa medlemsförbunden att förhandla har UNI byggt upp en databas med fackligt förhandlade avtal och klausuler om distansarbete. Klicka på länken nedan för att få mer information om databasen och den tillhörande rapporten.

Databas för distansarbete

Huvudbild