x Hjälp oss att stoppa Amazons hårda arbetsvillkor i Indien!
Stöd organisering runt om i världen!

Vi reser oss tillsammans för att stärka vår globala fackföreningsrörelse


Servicearbetare överallt förenas för värdighet och för sin rätt att gå med i en fackförening. UNI Global Unionens organisationsfond är avgörande för att detta ska kunna ske. Fonden stöder över 70 kampanjer och projekt, 100 organisatörer och våra organiseringscenter över hela världen. Den stöder direkt vår förmåga att driva framgångsrika kampanjer i alla sektorer och regioner.

Ditt bidrag är avgörande

Sedan vi öppnade fonden för enskilda donatorer vid vår kongress 2023 har de personliga donationernas roll blivit allt viktigare. Ditt stöd ökar arbetstagarnas förmåga att organisera sig där det betyder mest - Amazon i den globala södern, callcenter i Colombia och El Salvador, innehållsmoderatorer i Kenya, sjukhus och vårdinrättningar i Nepal, handelsanställda i Slovenien och många fler.

Handla nu

Vi förlitar oss på frivilliga bidrag från medlemsförbund och individer som du. Ditt stöd kan driva fram arbetstagarnas nästa seger. Vänta inte - gör skillnad i dag.

Stå med arbetare överallt. Din donation till UNIs Rising Together Organizing Fund är mer än en donation; det är en handling för global förändring.

UNI Global Union är en ED-certifierad icke-vinstdrivande organisation i USA