x Hjälp oss att stoppa Amazons hårda arbetsvillkor i Indien!

UNI Sektorer IKT och relaterade tjänster


UNI:s sektor för information, kommunikation, teknik och relaterade tjänster (ICTS) stöder fackföreningar runt om i världen för att ta itu med några av de viktigaste frågorna som deras branscher står inför - omstrukturering, outsourcing, algoritmisk styrning, arbetsgivarövervakning med mera. Från spelstudior till kontaktcenter, telekombolag till teknikjättar och företagstjänster, UNI ICTS bygger upp arbetstagarnas makt för att utöka kollektiva förhandlingar och förbättra arbetsvillkoren överallt i en dynamisk och snabbt föränderlig sektor.

Huvudbild

Att bygga upp arbetstagarnas makt inom tekniken


Från spelstudior till kontaktcenter, från telekomföretag till teknikjättar och företagstjänster - UNI ICTS bygger upp arbetstagarnas makt för att utöka kollektiva förhandlingar och förbättra arbetsvillkoren överallt i en dynamisk och snabbt föränderlig sektor.

Konferenser i Kapstaden

ICTS- och P&M-konferenserna äger rum den 15-18 april i den fantastiska staden Kapstaden, som ligger inbäddad mellan Atlanten och foten av Taffelberget.

Organisering för att vinna!

Videospelsarbetare över hela världen organiserar sig för att stärka arbetstagarnas makt i den snabbt växande digitala underhållningssektorn.