Om UNI Global Unionen


UNI Global Union har personal och samarbetspartners över hela världen och samlar arbetstagare från över 150 olika länder inom tjänsteekonomin för att vinna bättre jobb och bättre liv. UNI hjälper arbetstagare att bygga makt genom att öka fackföreningar genom organisering, skydda och utvidga kollektiva förhandlingar och hålla företag och regeringar ansvariga inför arbetstagare, inte bara inför ett fåtal elitmedlemmar.

UNI driver på för en maktförskjutning från multinationella företag till städare, vårdpersonal, postanställda, IT-specialister, professionella idrottsmän, tryckare, kassörskor, säkerhetsvakter, banktjänstemän, callcenteranställda, manusförfattare och miljontals andra arbetstagare som vi företräder.

Denna förändring är avgörande för att se till att demokratiska arbetsplatser leder till mer demokratiska samhällen.

Att bygga upp arbetstagarnas makt


Att trygga arbetstagarnas rättigheter är grunden för att bygga upp arbetstagarnas makt.

Hittills har UNI undertecknat över 50 globala avtal och protokoll med multinationella företag och andra organisationer som fastställer och förstärker arbetstagarnas rätt att organisera sig och förhandla kollektivt utan rädsla eller motstånd från arbetsgivaren. Många av dessa avtal tar också upp viktiga frågor som främjande av jämställdhet, upphörande av könsrelaterat våld, inrättande av hälso- och säkerhetskommittéer samt policyer för distansarbete.

UNI:s organisationsfond och organisationscentra bygger framgångsrikt upp fackföreningar, ökar den fackliga kapaciteten och utökar kollektiva förhandlingar runt om i världen.

UNI:s dussintals globala allianser - koalitioner av fackföreningar som företräder arbetstagare hos multinationella arbetsgivare - är en viktig plattform för arbetstagare att kollektivt förbättra villkoren och upprätthålla normer.

UNI är tjänstearbetarnas röst på global nivå i internationella organ som ILO, G20 och OECD.

UNI är en av grundarna och förhandlarna av det internationella avtalet om hälsa och säkerhet inom kläd- och textilindustrin, ett banbrytande, rättsligt bindande avtal som garanterar ett säkert arbete för miljontals klädarbetare.

Genom samordnade, internationella åtgärder tillsammans med våra medlemsfackföreningar och allierade i det civila samhället tar UNI sig an några av de mest skrämmande utmaningarna som arbetande människor står inför - ojämlikhet, otrygga anställningsförhållanden, en rättvis övergång och stängningen av demokratiska utrymmen - och vi kan bara vinna om vi reser oss tillsammans över hela världen för att kräva förändring.

Vårt team

UNI-teamet har expertis inom organisering, forskning, politik, kommunikation och annat och är engagerat i att utveckla den internationella rörelsen för social och ekonomisk rättvisa.

SEKTORER

UNI:s sektorer representerar fackföreningar inom olika branscher och har ett gemensamt uppdrag att säkra arbetstagarnas rättigheter genom kollektiva förhandlingar.

SEKTORSÖVERGRIPANDE GRUPPER.

UNI:s sektorsövergripande grupper skapar en mer inkluderande och mångsidig fackföreningsrörelse och tar upp arbetstagarfrågor som går tvärs över specifika sektorer, t.ex. för yrkesverksamma och chefer. UNI:s SCORE arbetar med fackföreningar i alla UNI:s branscher för att öka kapaciteten och organisera sig.

REGIONER

UNI Global Unionen är verksam i olika länder och världsdelar för att förena, stärka och ge en röst åt arbetstagare inom tjänstesektorn runt om i världen.