x Hjälp oss att stoppa Amazons hårda arbetsvillkor i Indien!

UNI Global Unionen Globala frågor


Genom att ta itu med globala frågor som påverkar arbetstagare använder UNI sin kollektiva makt för att främja social och ekonomisk rättvisa.

 Företag och mänskliga rättigheter
Företag och mänskliga rättigheter
Mer
 Viktiga arbetstagare
Viktiga arbetstagare
Mer
 En ny värld av arbete
En ny värld av arbete
Mer