Arbetstagarnas rättigheter Internationellt avtal


Den internationella överenskommelsen om hälsa och säkerhet inom textil- och konfektionsindustrin (den internationella överenskommelsen) bygger på framgångarna från dess föregångare, överenskommelsen om brand- och byggnadssäkerhet i Bangladesh, allmänt känd som Bangladeshöverenskommelsen.

Huvudbild

Bangladeshöverenskommelsen: Säkerställa säkra jobb för miljontals klädarbetare

Som en reaktion på fabrikkollapsen på Rana Plaza 2013, då över 1 100 arbetare dödades och över 2 000 skadades, förhandlade UNI Global Union och IndustriALL fram det banbrytande, rättsligt bindande Bangladeshavtalet med klädmärken som använder fabriker i Bangladesh.

I slutändan undertecknade över 200 varumärken avtalet från 2013 och dess förlängning från 2018, vilket har lett till säkrare jobb för över två miljoner fabriksarbetare i Bangladesh. 

Bangladeshöverenskommelsen, som hyllades som "denmest effektiva kampanjen under den globaliserade eran", revolutionerade säkerheten i den bangladeshiska konfektionsindustrin. Genom avtalet inrättades ett oberoende organ som skulle inspektera fabrikerna och fastställa tidsgränser för att åtgärda yrkesrisker. Fabriker som inte följde kraven på inspektion och korrigering kunde inte längre producera för de företag som undertecknat avtalet, vilket inkluderar några av världens största modemärken.

Dessa märken ansvarar för att se till att fabrikerna har tillräckliga resurser för reparationer. När två återförsäljare vägrade att betala sin rättmätiga andel för reparationer inledde de globala fackföreningarna ett skiljedomsförfarande och fick till stånd betydande förlikningar som skulle användas för att täcka reparationskostnaderna. 

Som ett resultat av Bangladeshöverenskommelsen har arbetstagare och fackföreningar nu rätt att vägra att utföra osäkra arbeten, rätt att rapportera säkerhetsfrågor utan rädsla för repressalier och rätt att gå med i en fackförening. Över 1,8 miljoner arbetstagare har utbildats i säkerhet på arbetsplatsen, vilket direkt har lett till att tusentals risker som arbetarna själva har identifierat och åtgärdat.

Den internationella överenskommelsen: Ett nytt kapitel för arbetstagarsäkerheten inom industrin

I september 2021 slutförde de globala fackföreningarna förhandlingarna om det internationella avtalet, som ersätter och utökar 2018 års åtaganden. Medan mekanismerna och kraven i avtalet i Bangladesh förblir desamma, har inspektionsfunktionerna överförts till trepartsrådet för hållbar utveckling av konfektionsprodukter (Ready Made Garments Sustainability Council, RSC), där även representanter för branschen ingår.

I avtalet förbinder sig varumärken och återförsäljare dessutom att utvidga programmet för säkerhet i fabrikerna till andra länder som producerar kläder. Med nästan 200 undertecknare har International Accord visat att avtalsmodellen är hållbar och trovärdig.