JobbJobba med oss


  • Slutdatum för ansökan: 26 februari 2024

Arbetsbeskrivning


UNI Global Union söker en (Senior) Coordinator / (Senior) Organizer till sin sektor Information, Communications, Technology and Related Services (ICTS), en stor, spännande och dynamisk sektor inom UNI Global Union.

  • Slutdatum för ansökan: 29 februari 2024

Arbetsbeskrivning


UNI Global Union söker en (senior) samordnare - handel för att hjälpa handelsavdelningen med genomförandet av en strategisk handlingsplan.

  • Slutdatum för ansökan: 15 mars 2024

Arbetsbeskrivning


UNI Global Union söker en global OSH & Technology Coordinator som ska ge råd, formulera och samordna genomförandet av policyer och åtgärder för att förebygga, migrera och åtgärda hälso- och säkerhetsrisker i samband med införandet av digital teknik, såsom algoritmisk hantering eller generativ AI, eller arbetsplatser som är kopplade till digitala plattformar, inklusive innehållsmoderering.

  • Slutdatum för ansökan: 20 februari 2024

Arbetsbeskrivning


UNI Global Union har ett ambitiöst program för att förbättra arbetsvillkoren för arbetstagare genom starka fackföreningar. Vi söker mycket motiverade personer för att fylla nya positioner som ledande organis atör i Filippinerna. Kandidater med erfarenhet av organisering och kampanjer inom fackföreningar eller närliggande områden kommer att värderas högt.

För att ansöka om tjänsten, vänligen skicka följebrev (på engelska) som tar upp de viktigaste urvalskriterierna och de färdigheter som du skulle tillföra denna specifika tjänst, tillsammans med ditt CV till den regionala sekreteraren till UNI-APRO@uniglobalunion.org senast tisdag EOD den 20 februari 2024, med ämnesraden: Huvudarrangör: Filippinerna

UNI Global Union är en global facklig federation som företräder 20 miljoner arbetstagare med färdigheter och tjänster i 150 länder runt om i världen. UNI har sitt huvudkontor i Nyon i Schweiz och fyra regionala kontor i Bryssel, Johannesburg, Uruguay och Singapore.  

Vårt uppdrag är att skapa makt för arbetande människor genom starka fackföreningar och effektiva kollektiva förhandlingar. Vi vet att när arbetstagare organiserar sig i fackföreningar vinner de rättvisare löner, en värdig pension och respekt på jobbet. Med vår strategi Breaking Through arbetar UNI för att:

  • Växer fackföreningar genom organisering
  • Bygg upp makt inom multinationella företag
  • Skydda och utvidga kollektivavtalen
  • Håll företag och regeringar ansvariga

Värden


Arbetstagarnas rättigheter är mänskliga rättigheter och vi kämpar för friheten att organisera sig och förhandla kollektivt för att förbättra livet för arbetande människor. Vi står upp för principerna om jämlikhet, demokrati, solidaritet, ras, social och miljömässig rättvisa samt fred. Om du tror på fackföreningar och delar våra värderingar kan du ta en titt på våra jobbmöjligheter nedan.

Lika möjligheter


UNI är en arbetsgivare som erbjuder lika möjligheter och vi välkomnar sökande från olika bakgrunder i vårt åtagande att skapa en inkluderande arbetsplats för alla.