JobbJobba med oss


Arbetsbeskrivning


UNI Americas söker en senior organisatör för sitt regionkontor i Uruguay. Vår region Amerika har ett ambitiöst program för att förbättra arbetsvillkoren för arbetstagare och bygga upp facklig styrka i hela Amerika inom sektorer som representeras av UNI.

UNI Global Union är en global facklig federation som företräder 20 miljoner arbetstagare med färdigheter och tjänster i 150 länder runt om i världen. UNI har sitt huvudkontor i Nyon i Schweiz och fyra regionala kontor i Bryssel, Johannesburg, Uruguay och Singapore.  

Vårt uppdrag är att skapa makt för arbetande människor genom starka fackföreningar och effektiva kollektiva förhandlingar. Vi vet att när arbetstagare organiserar sig i fackföreningar vinner de rättvisare löner, en värdig pension och respekt på jobbet. Med vår strategi Breaking Through arbetar UNI för att:

  • Växer fackföreningar genom organisering
  • Bygg upp makt inom multinationella företag
  • Skydda och utvidga kollektivavtalen
  • Håll företag och regeringar ansvariga

Värden


Arbetstagarnas rättigheter är mänskliga rättigheter och vi kämpar för friheten att organisera sig och förhandla kollektivt för att förbättra livet för arbetande människor. Vi står upp för principerna om jämlikhet, demokrati, solidaritet, ras, social och miljömässig rättvisa samt fred. Om du tror på fackföreningar och delar våra värderingar kan du ta en titt på våra jobbmöjligheter nedan.

Lika möjligheter


UNI är en arbetsgivare som erbjuder lika möjligheter och vi välkomnar sökande från olika bakgrunder i vårt åtagande att skapa en inkluderande arbetsplats för alla.