27

Apr

UNI Europa & COZZ-konferens

27.04.23

Slutkonferensen för det EU-finansierade projektet "Bridging the gap - improving knowledge and skills of Central Europe's workers in representation within Multinational companies" kommer att äga rum 26-27 april i Warszawa och samla fackföreningsmedlemmar från hela Centraleuropa. Syftet med konferensen är att överbrygga klyftan och förbättra kunskaperna och färdigheterna hos arbetstagare som vill organisera fackföreningar i multinationella företag.

Du kanske också är intresserad av


14

Nov

Skyddad: Slutkonferens - ARCO PROJECT - ADDRESSING REMOTE WORK THROUGH COLLECTIVE BARGAINING AND ORGANISING - 14 november 2024 - ANTWERP, BELGIEN

Ekonomi

IKT och relaterade tjänster

Den 14 november avslutas konferensen med en cocktail- och buffémottagning.
Tidpunkter: TBC

10

Jul

1:a workshopen - Projekt: Övervakning och främjande av ett självständigt genomförande av det europeiska ramavtalet om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen inom frisörsektorn