21

Apr

UNI Europa & COZZ-konferens

21.04.23

Slutkonferensen för det EU-finansierade projektet "Bridging the gap - improving knowledge and skills of Central Europe's workers in representation within Multinational companies" kommer att äga rum 26-27 april i Warszawa och samla fackföreningsmedlemmar från hela Centraleuropa. Syftet med konferensen är att överbrygga klyftan och förbättra kunskaperna och färdigheterna hos arbetstagare som vill organisera fackföreningar i multinationella företag.

Du kanske också är intresserad av