Amazon: Sluta åka snålskjuts på arbetstagarnas säkerhet, underteckna det internationella avtalet!

22.04.24

Amazon: Sluta åka snålskjuts på arbetstagarnas säkerhet, underteckna det internationella avtalet!

UNI Global Union och IndustriALL Global Union uppmanar Amazon, som är en stor klädåterförsäljare, att ta ansvar för arbetstagarna i sin leveranskedja och underteckna International Accord for Health and Safety in the Textile and Garment Industry.

Amazons friåkning måste upphöra. Skriv under namninsamlingen och säg åt Amazon att underteckna avtalet nu!

Sedan över 1 100 klädarbetare på ett fruktansvärt sätt miste livet i Rana Plaza-fabrikens kollaps i Bangladesh den 24 april 2013 har International Accord varit en ledstjärna för framsteg och förenat fackföreningar, varumärken och leverantörer bakom det gemensamma uppdraget att säkerställa säkerheten på arbetsplatsen.

Det juridiskt bindande avtalet förhandlades fram av UNI och IndustriALL och har gjort en enorm skillnad: över 56.000 oberoende säkerhetsinspektioner har genomförts, 140.000 säkerhetsfrågor har lösts och 2 miljoner arbetstagare har utbildats i hälso- och säkerhetsprotokoll. Det har nu utvidgats till Pakistan.

"Det är oförlåtligt att Amazon, som är världens största online-återförsäljare, inte har undertecknat avtalet", säger UNI:s generalsekreterare Christy Hoffman och IndustriALL:s generalsekreterare Atle Høie i ett gemensamt brev till Andrew Jassy, VD för Amazon.

"Amazons publicerade lista över leverantörer innehåller 30 av 33 fabriker i Bangladesh och Pakistan som omfattas av de rigorösa säkerhetskrav och arbetstagarrättigheter som krävs enligt International Accord. Amazon åker därför snålskjuts på Accord tack vare varumärken som är beredda att ta ansvar för hälsa och säkerhet för arbetarna i sin leveranskedja."

Den 24 april, den 11:e årsdagen av Rana Plaza, kommer Europaparlamentet att hålla en slutomröstning om direktivet om tillbörlig aktsamhet när det gäller företags hållbarhet. Direktivet kommer att kräva att företag i och utanför EU med en omsättning på minst 450 miljoner euro i EU genomför due diligence-undersökningar avseende mänskliga rättigheter och miljö i hela sina värdekedjor. Accordet är väl positionerat för att säkerställa att företagen kan visa att de uppfyller kraven, inklusive kraven på ett anmälnings- och klagomålsförfarande.

"Som det anstår världens största e-handlare uppmanar vi Amazon att stärka sin egen due diligence i leverantörskedjan och underteckna International Accord, en beprövad modell som fungerar", fortsätter Hoffman och Høie i brevet.

Accordet har blivit en livlina för fabriksarbetare. Över 200 varumärken har åtagit sig att bidra till en säkrare framtid för miljontals människor i Bangladesh, och Pakistan drar nu nytta av de livräddande initiativen.

UNI_IndustriALL_Amazon_Sign_The_International_Accord - Brev

Nyheter

Handel

Företag och mänskliga rättigheter

Internationellt avtal

Bangladesh

Pakistan