x Hjälp oss att stoppa Amazons hårda arbetsvillkor i Indien!

Anställda på Amazon får rätt att rösta om att bilda fackförening med Unifor

30.05.24

Anställda på Amazon får rätt att rösta om att bilda fackförening med Unifor

Anställda vid Amazons anläggning i Delta kommer den här veckan att rösta om att gå med i Unifor, Kanadas största fackförbund för den privata sektorn, efter ett beslut av British Columbia Labour Relations Board (BCLRB) den 27 maj 2024.

"Kraften i facklig representation är inom räckhåll för Amazon-anställda på Delta", säger Unifors nationella ordförande Lana Payne. "Det bästa sättet att ha en stark röst på jobbet är att rösta för att gå med i vårt fack och skicka ett tydligt kollektivt budskap till din arbetsgivare."

Unifors ansökan till BCLRB kom efter att hundratals anställda vid Delta-anläggningen undertecknat konfidentiella fackföreningskort. Styrelsen har nu beslutat om en konfidentiell omröstning, som kommer att äga rum mellan kl. 15.00 den 28 maj och kl. 12.00 den 31 maj. En enkel majoritet av de avgivna rösterna kommer att göra Unifor till deras officiella förhandlingsrepresentant.

"Att Amazon-arbetarna i Delta tar det här steget speglar en växande trend av arbetare som söker rättvis behandling och bättre villkor globalt", säger Mathias Bolton, handelschef för UNI Global Union. "En framgångsrik omröstning kommer att ge eko utanför Kanada och inspirera fler Amazon-arbetare över hela världen."

"Tusentals lagerarbetare över hela Kanada företräds redan av Unifor och åtnjuter högre löner, utökade förmåner och anställningstrygghet", säger Gavin McGarrigle, Unifors regionchef för västra Kanada. "Arbetarna på Amazon förtjänar en fackförening."

Unifor representerar 315.000 arbetstagare inom olika sektorer i Kanada. Facket arbetar för arbetstagarnas rättigheter, jämlikhet och social rättvisa och strävar efter att främja progressiv förändring för en bättre framtid.

Nyheter

Handel

UNI Amazon Global Union Alliance

UNI Americas