x Hjälp oss att stoppa Amazons hårda arbetsvillkor i Indien!

#BuildingJustice: Städare och säkerhetspersonal kräver respekt och rättigheter på internationella rättvisedagen

15.06.23

#BuildingJustice: Städare och säkerhetspersonal kräver respekt och rättigheter på internationella rättvisedagen
På Internationella rättvisedagen 2023 samlas vi för att hedra de miljontals städare och säkerhetsansvariga som spelar en avgörande roll i våra samhällen. I dessa utmanande tider är deras mod och beslutsamhet ett föredöme för hela världen. Idag mobiliserar fackföreningar över hela världen för att kräva respekt och rättigheter för städare och säkerhetspersonal.
 
Aktionsdagen inleds i Nya Zeeland, där fackliga aktivister kommer att genomföra en rad offentliga evenemang. Samtidigt kommer städare på Melbournes flygplats att försvara sina rättigheter och kräva ett nytt kollektivavtal. I Canberra kommer arbetstagare att få möjlighet att delta i meningsfulla diskussioner om vikten av facklig organisering som ett sätt att förbättra arbetsvillkoren för alla arbetstagare i det australiska parlamentet. I Nepal och Indien, premiärminister Modis hemland, deltar man aktivt i kampanjen med sina egna unika aktiviteter. Fackföreningar i Tyskland organiserar samtidiga aktioner i flera städer. På samma sätt kommer fackföreningar i Nederländerna, Sverige, Norge, USA, Kenya, Finland och arbetstagare i över 12 länder i Nord- och Sydamerika att gå samman för att förstärka sina röster för rättvisa och bättre arbetsvillkor.
 
Som en del av Internationella rättvisedagen har en banbrytande internationell undersökning beställd av UNI Global Union belyst de betydande utmaningar som städpersonal som arbetar oregelbundna och osociala skift står inför. Med svar från över 2 500 städare i 32 länder på 6 kontinenter har undersökningen avslöjat de skadliga effekterna av skiftarbete på arbetstagarnas hälsa, välbefinnande och sociala integration.
 
Resultaten avslöjar en rad negativa effekter för städare som arbetar andra skift än dagskift. Isolering, svårigheter att upprätthålla relationer, ansträngda sociala liv, dåliga sömnscheman, utmattning och negativa effekter på fysisk och psykisk hälsa är några av de utmaningar som de ställs inför.
 
Viktiga resultat:
 
**Nackdel vid skiftarbete:** Ungefär hälften av de tillfrågade städarna arbetar skift utanför det vanliga dagskiftet, och statistisk analys visar att de har betydande nackdelar jämfört med städare som arbetar dagskift.
 
**Sömnbrist:** Nästan 70 % av städarna med nattskift och över hälften av städarna med morgon- och kvällsskift uppger att de inte får tillräckligt med sömn, vilket understryker den negativa inverkan som skift som inte är dagskift har på städarnas sömnmönster.
 
**Säkerhetsproblem:** Omkring 45 % av de kvinnliga städare som arbetar nattskift uppger att de känner sig otrygga på jobbet. Ett betydande antal av dem har upplevt trakasserier på jobbet och under pendlingen, och över en tredjedel rapporterar att de utsatts för trakasserier.
 
**Konflikter mellan socialt liv och familjeliv:** Kvälls- och nattskiftsarbetare upplever i högre grad konflikter mellan sina arbetsscheman och sitt sociala liv och familjeliv jämfört med sina kollegor på dagskiftet. Vittnesmål från städare belyser den negativa inverkan på deras relationer med sina barn och partners.
 
**Brist på valmöjligheter:** Sju av tio städare som arbetar andra skift än dagskift gör det för att de inte har något alternativ, vilket pekar på det faktum att många städare tvingas acceptera skift som inte är dagskift på grund av begränsade valmöjligheter eller omständigheter.
 
"Vi har länge förespråkat att bygga upp en rörelse för rättvisa inom städsektorn och erkänt de negativa konsekvenserna av oregelbundna och osociala skift för arbetstagarna", säger Eddy Stam, UNI Global Unions chef för fastighetstjänster. "Undersökningen visar att det finns ett akut behov av att branschen tar itu med schemaläggningsfrågor och prioriterar städarnas fysiska och psykiska hälsa. Genom att stå tillsammans och mobilisera på Internationella rättvisedagen kan vi bygga en kraftfull rörelse som kräver respekt och rättigheter för städare och säkerhetspersonal över hela världen. Det är genom enighet och kollektiva åtgärder som vi kan skapa varaktig förändring och säkerställa en mer rättvis och jämlik framtid för alla."
 
Undersökningen fångar upp rösterna från städarna själva och ger en heltäckande bild av dessa viktiga arbetstagares erfarenheter och perspektiv. Deras vittnesmål betonar skiftarbetets inverkan på personliga relationer, fysisk hälsa, säkerhet och sociala liv.Undersökningen avslöjar också demografiska insikter som speglar mångfalden inom städarbetskraften. Av de svarande identifierade sig 70 % som kvinnor, cirka 25 % som invandrare i sina respektive arbetsländer och 20 % som mörkhyade personer.
 
När vi firar den internationella rättvisedagen, låt oss stå enade med städare och säkerhetspersonal, erkänna deras ovärderliga bidrag och förespråka den respekt och de rättigheter de förtjänar. Tillsammans kan vi bygga en mer rättvis och jämlik framtid för alla arbetstagare.

Nyheter

Rengöring/säkerhet

UNI Africa

UNI Americas

UNI Asien och Stillahavsområdet

UNI Europa