x Hjälp oss att stoppa Amazons hårda arbetsvillkor i Indien!

Som en del av rådet för globala fackföreningar uttrycker UNI sin solidaritet med UGTT i Tunisien.

02.03.23

Som en del av rådet för globala fackföreningar uttrycker UNI sin solidaritet med UGTT i Tunisien.

Som en del av Council of Global Unions sänder UNI solidaritet med den tunisiska fackföreningen UGTT (Tunisian General Labour Union) i kölvattnet av en nedskärning av fackliga ledare och aktivister. I uttalandet fördöms också den tunisiska regeringens nyligen genomförda utvisning av EFS:s generalsekreterare Esther Lynch, som befann sig i landet för att protestera mot president Kais Saieds misslyckade politik, en våg av fackföreningsfientliga åtgärder från myndigheternas sida och det fortsatta frihetsberövandet av UGTT:s tjänsteman Anis Kaabi, som arresterades den 31 januari efter en strejk.

"Det är absolut nödvändigt att Tunisiens regering omedelbart upphör med sin förföljelse av fackföreningsledare och fackföreningsmedlemmar", skriver rådet.

Läs hela solidaritetsförklaringen nedan eller ladda ner den här.

Vi, Council of Global Unions (CGU), uttrycker på uppdrag av 200 miljoner arbetstagare runt om i världen vårt stöd och vår solidaritet med UGTT och dess medlemsförbund i Tunisien med anledning av gripandet av Anis Al-Kaabi, generalsekreterare för Tunisiens vägarbetarförbund, och flera andra UGTT-ledare och -medlemmar som har förhörts och kallats av polisen under de senaste veckorna.

Vi fördömer i starkaste ordalag gripandet av Anis Kaabi, efter att arbetstagarna strejkade för att kräva bättre arbetsvillkor. Detta frihetsberövande, liksom de trakasserier och stämningar som polisen har riktat mot flera ledare och fackföreningsmedlemmar från UGTT, undergräver allvarligt den fackliga verksamheten, kränker grundläggande fackliga rättigheter och strider mot internationella konventioner som ratificerats av Tunisien samt mot bestämmelserna i den tunisiska konstitutionen om fackföreningsfrihet och strejkrätt.

Dessutom beklagar vi att vår kamrat Esther Lynch, generalsekreterare för Europeiska fackliga samorganisationen (EFS), nyligen har utvisats från Tunisien, vilket är ett uppenbart angrepp på UGTT, dess internationella förbindelser och den globala fackliga solidaritet som vi tillhandahåller tillsammans med nationella centralorganisationer.

Internationell arbetarsolidaritet är hörnstenen i det globala fackliga arbetet, och UGTT står i centrum för detta eftersom det har visat exempel på internationell solidaritet under hela sin stolta historia. UGTT förklarade att utvisningen av kamrat Esther Lynch är en indikation på det krympande demokratiska utrymmet i landet. Internationell solidaritet är en del av det fackliga arbetet och bör inte betecknas som inblandning i statliga angelägenheter.

Därför uppmanar vi Tunisiens regering att omedelbart frige Anis Al-Kaabi och respektera fackliga rättigheter och de internationella konventioner som ratificerats av den tunisiska staten samt bestämmelserna om fackliga rättigheter i den tunisiska konstitutionen. 

Det är absolut nödvändigt att Tunisiens regering omedelbart upphör med förföljelsen av fackföreningsledare och fackföreningsmedlemmar. 

Rådet för globala fackföreningar ger sitt fulla stöd till den demonstration som UGTT anordnar den 4 mars för att protestera mot de intensifierade attackerna.

28 februari 2023

Nyheter

UNI Africa