Global undersökning om nattskift avslöjar skadliga effekter på städare

07.06.23

Global undersökning om nattskift avslöjar skadliga effekter på städare

En banbrytande internationell undersökning av städare, beställd av UNI Global Union, belyser de betydande utmaningar som städpersonal som arbetar oregelbundna och osociala skift står inför. Undersökningen, som besvarades av över 2 500 städare i 32 länder på 6 kontinenter, belyser de negativa effekterna av nattarbete på arbetstagarnas hälsa, välbefinnande och sociala integration.

Resultaten av undersökningen visar att städare som arbetar andra skift än dagskift upplever en rad negativa effekter på sina liv. Dessa effekter omfattar isolering, svårigheter att upprätthålla relationer, ansträngda sociala liv, dåliga sömnscheman, utmattning och negativa effekter på fysisk och psykisk hälsa.

Viktiga resultat:

Nackdel med skift: Ungefär hälften av de tillfrågade städarna arbetar skift utanför det vanliga dagskiftet. Statistisk analys visar att dessa städare har betydande nackdelar jämfört med städare som arbetar dagskift.

Sömnbrist: Nästan 70 % av städarna med nattskift och över hälften av städarna med morgon- och kvällsskift uppger att de inte får tillräckligt med sömn. Detta belyser den negativa inverkan som skift som inte är dagtid har på städarnas sömnmönster.

Oro för säkerheten: Omkring 45 % av de kvinnliga städarna som arbetar nattskift uppger att de känner sig otrygga på jobbet. Ett stort antal av dem har upplevt trakasserier på jobbet och under pendlingen, och över en tredjedel rapporterar att de utsatts för trakasserier.

Konflikt mellan socialt liv och familjeliv: Kvälls- och nattskiftsarbetare upplever i högre grad konflikter mellan sina arbetsscheman och sitt sociala liv och familjeliv jämfört med sina kollegor på dagskiftet. Vittnesmål från städare betonar den negativa inverkan på deras relationer med sina barn och partners.

Brist på valmöjligheter: Sju av tio städare som arbetar andra skift än dagskift gör det för att de inte har något alternativ. Detta tyder på att många städare tvingas acceptera skift som inte är dagskift på grund av begränsade alternativ eller omständigheter.

"Vi har länge förespråkat en övergång till dagtidsarbete inom städsektorn, eftersom vi är medvetna om de negativa konsekvenserna av oregelbundna och osociala skift för arbetstagarna", säger Eddy Stam, UNI Global Unions chef för fastighetstjänster. "Denna undersökning understryker det akuta behovet av att branschen tar itu med schemaläggningsfrågor och prioriterar städarnas fysiska och psykiska hälsa."

Undersökningen visar att majoriteten av de tillfrågade städarna inte arbetar dagtid på grund av begränsade alternativ eller ekonomisk press. Många arbetsgivare och kunder erbjuder inte skift på dagtid, vilket gör att städarna inte kan påverka sina arbetsscheman. Dessutom är skift som inte är dagtid ofta högre betalda, vilket gör dem till en nödvändighet för arbetstagare som kämpar för att få ekonomin att gå ihop i en allt dyrare värld.

Framför allt fångar undersökningen upp städarnas egna röster, vilket ger en heltäckande bild av dessa viktiga arbetstagares erfarenheter och perspektiv. Vittnesmål från respondenter belyser hur skiftarbete påverkar olika aspekter av deras liv, inklusive personliga relationer, fysisk hälsa, säkerhet och sociala liv.

Undersökningen avslöjar också demografiska insikter som speglar mångfalden inom städpersonalen. Av de svarande identifierade sig 70% som kvinnor, cirka 25% som invandrare i sina respektive arbetsländer och 20% som mörkhyade personer.

Resultaten av denna globala undersökning utgör en uppmaning till åtgärder för städbranschen och uppmanar intressenter att prioritera städarnas välbefinnande och rättigheter.

Citat från Cleaners:

"Jag skulle kunna sova bättre och jag skulle kunna äta middag"- Peruansk nattstädare

"Jag skulle sova och äta bra, jag skulle inte vara så trött och jag skulle bli mindre sjuk." - Colombiansk städare med flera skift

"Bättre mattider. Bättre hälsa. Bättre sömntimmar." - Belgisk städare med flera skift

"Att arbeta på nattskiftet är ett liv i otrygghet." - Kvinnlig peruansk städare

 

Nyheter

Rengöring/säkerhet

UNI Africa

UNI Americas

UNI Asien och Stillahavsområdet

UNI Europa