EU:s CS3D-förhandlingar: UNI Europa går samman för att kräva ett effektivt direktiv

12.12.23

EU:s CS3D-förhandlingar: UNI Europa går samman för att kräva ett effektivt direktiv

Europeiska unionens lagstiftare är på väg att nå en efterlängtad överenskommelse om att fastställa en europeisk standard förrespekt för mänskliga rättigheter. På onsdag, den 13 december, är det dags för det som förväntas bli den sista trepartsförhandlingen om direktivet om due diligence avseende företags hållbarhet (CS3D), som syftar till att skapa ett EU-omfattande ramverk för due diligence avseende mänskliga rättigheter.

Inför dessa förhandlingar har UNI Europa gått samman med andra europeiska fackliga federationer, organisationer i det civila samhället och företag för att uppmana medlagstiftarna att nå en överenskommelse om ett effektivt direktiv. Fullständigt uttalande.

Antagandet av EU-direktivet är ett avgörande tillfälle att höja ribban för företagens ansvar för respekten för arbetstagarnas rättigheter i hela Europa och de europeiska företagens globala fotavtryck. I uttalandet upprepas två viktiga punkter för att direktivet ska vara ändamålsenligt för att uppnå dessa mål. För det första måste direktivet grundas på det riskbaserade tillvägagångssättet i de internationella standarderna i FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. För det andra är det viktigt att på ett meningsfullt sätt involvera fackföreningar, bland andra intressenter, i hela due diligence-processen.

Oliver Roethig, regionsekreterare på UNI Europa, kommenterar: "CS3D har enorma möjligheter att förändra förutsättningarna för företagens ansvar. Medlagstiftarna måste se till att detta tillfälle inte går till spillo genom ytterligare förseningar eller genom att man misslyckas med att anta ett effektivt direktiv. Detta uttalande visar att ett brett spektrum av aktörer - från fackföreningar och det civila samhället till företag - samlas för att upprepa vikten av att de uppnår en sådan överenskommelse."

UNI Europa har också under förhandlingarna betonat vikten av att se till att finanssektorn inte utesluts från direktivets tillämpningsområde