Representanter för finansförbund i 65 länder samlades till UNI Global Union Finance-konferenser i Philadelphia den 23 och 24 augusti för att välja nya ledare och anta en handlingsplan som tar itu med de viktigaste frågorna för bank- och försäkringsanställda världen över.

Den 23 augusti samlades fackföreningar till konferensenUNI Europa Finance för att nästa dag få sällskap av sina kollegor från hela världen till en fullspäckad agenda med fokus på kollektivavtal, hållbar finansiering, rättvis omställning och användningen av teknik inom finanssektorn.

"Dagordningen för detta möte speglar den nya tid vi lever i och behovet av att fortsätta bygga facklig styrka inom finanssektorn", sade UNIs generalsekreterare Christy Hoffman i sitt öppningsanförande. "På alla dessa områden står UNI Finans i frontlinjen. Dessa enorma utmaningar hanteras alltid bättre kollektivt än ensamma. Och UNI Finans har arbetat hårt för att utveckla globala ståndpunkter i dessa frågor med framgång."

Konferensen tog del av erfarenheter av framgångar och utmaningar, hot och möjligheter från medlemsförbund i alla UNIs regioner inom ramen för konferensens teman. 

Den globala finanskonferensen antog en ny handlingsplan med fyra pelare:

  • Strong Finance Unions Rising Together - bygger facklig styrka genom organisering, kollektiva förhandlingar och ansvarsutkrävande av multinationella företag.
  • Starka finansförbund för en hållbar ekonomi och en rättvis omställning - anständiga jobb och hållbar finansiering, klimatförändringar och rättvisa
  • Användningen av teknik inom finanssektorn - utbildning, sunda arbetsvillkor, integritet och datarättigheter
  • Demokrati och mänskliga rättigheter

Konferensen hedrade det finska fackförbundet Pro och det svenska fackförbundet FSU för deras ovärderliga stöd för att finansiera projekt utomlands, särskilt i Nepal respektive Peru.

Anna Maria Romano, från italienska Fisac Cgil, valdes till ny ordförande för UNI Finans och efterträdde Rita Berlofa från brasilianska Contraf-CUT som var en inspirerande ledare som styrde gruppen genom de svåra åren med pandemi och omstrukturering.

Om nomineringen till ordförande sade Anna Maria

"Vi får inte ge upp, vi har inte råd att slösa bort den möjlighet som UNI ger oss att dela erfarenheter, styrka, beslutsamhet, hjärta och kamp för en finanssektor som kan skapa långsiktig välfärd istället för bara kortsiktiga vinster."

I sin sammanfattning av konferensen sade Angelo Di Cristo, chef för UNI Finans:

"Från den här konferensen tar vi med oss den kunskap vi fått, de kontakter vi knutit och de idéer vi utbytt för att ta oss vidare på vår väg mot förändring för finansanställda överallt."

Se alla bilder från konferensen på Facebook här

#UNIRisingTogether