Uttalande från Global Unions om den andra årsdagen av militärkuppen i Myanmar

01.02.23

Uttalande från Global Unions om den andra årsdagen av militärkuppen i Myanmar

På tvåårsdagen av militärkuppen i Myanmar uppmanar Global Unions, som representerar 200 miljoner arbetstagare världen över, till förnyade globala insatser för att återupprätta demokratin. De globala fackföreningarna stöder kravet från Confederation of Trade Unions, Myanmar (CTUM) på en global aktionsdag för att kräva ett formellt diplomatiskt erkännande av den nationella enhetsregeringen (NUG) som legitim företrädare för Myanmars folk, och frigivning av politiska fångar.

Den 1 februari 2021 störtade Myanmars militär landets nyvalda regering, vilket avbröt Myanmars väg mot demokrati efter årtionden av militärstyre. Militären bildade en illegitim regering under ett organ som den kallar State Administration Council (SAC). Demokratiskt valda politiker bildade en regering som kallas NUG.

Kuppen fick stort motstånd från Myanmars folk som bildade en fredlig rörelse för civil olydnad. Juntans svar var brutalt, med massarresteringar och mord. Hittills har 17 481 personer - däribland många fackföreningsmedlemmar - arresterats, och 13 680 personer sitter fortfarande fängslade. 2 892 personer har dödats av juntan. Det brutala förtrycket av icke-våldsamma protester ledde till att väpnade grupper bildades, och Myanmar befinner sig nu i ett inbördeskrig.

Regimen förbjöd de flesta fackföreningar i Myanmar. Många fackliga aktivister sitter fängslade, andra har dödats eller gömmer sig. Det är omöjligt att utöva föreningsfriheten.

På årsdagen av kuppen uppmanar CTUM fackföreningar runt om i världen att anordna strejker eller demonstrationer framför ambassaderna i Myanmar och de länder som stöder militärjuntan, med följande krav: 

  1. Hyllning till Myanmars hjältar 
  2. Frige politiska fångar
  3. Stödja folkdemokrati
  4. Återupprätta den legitima regeringen

Ett viktigt krav från de myanmariska fackföreningarna är att få ett formellt diplomatiskt erkännande av NUG. Juntan försöker normalisera sin kontroll genom att söka diplomatiskt erkännande som Myanmars de facto regering. Trots att NUG är den legitima, demokratiskt valda representanten för Myanmars folk, är det formella diplomatiska erkännandet av NUG inte universellt.

I december 2022 avvisade FN:s generalförsamling juntans begäran om erkännande, och NUG:s representant, som hade suttit på sin post före kuppen, behöll sin plats. Lobbying från den globala arbetarrörelsen ledde till att ILO:s internationella arbetskonferenser 2021 och 2022 förkastade juntan.

Det finns dock ingen universell ståndpunkt i FN-organisationer och andra internationella organ. Även om ASEAN har begränsat SAC:s deltagande i toppmöten kontrollerar juntan ambassader i regionen och ASEAN:s regeringar samverkar med regimen vid andra möten och forum.

 SAC får starkt stöd från Ryssland och Kina och ett visst erkännande från Indien och Thailand. Även om Europaparlamentet antog en resolution 2021 som erkänner NUG som Myanmars legitima företrädare och NUG har diplomatisk närvaro i många europeiska länder, har ingen av NUG:s företrädare diplomatisk ackreditering.

 År 2021 krävde de globala fackföreningarna att multinationella företag skulle iaktta ökad aktsamhet och avbryta direkta och associerade affärsrelationer med Myanmars militär för att följa FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Avyttring bör vara ett affärsalternativ när det inte går att tillämpa vederbörlig aktsamhet. Även om vissa företag har slutat göra affärer i Myanmar har militären kunnat få tillgång till en global leveranskedja från företag i USA, Europa och Asien för att tillverka vapen.

Global Unions uppmanar sina anslutna fackföreningar att kräva att deras nationella regeringar erkänner NUG och att utöva påtryckningar på de multinationella företag som de samarbetar med för att bryta alla band som direkt eller indirekt gynnar juntan.

På denna andra årsdag av militärkuppen är den globala arbetarrörelsen fast beslutsam i sin solidaritet med Myanmars folk. Vi kommer inte att vila förrän demokratin är återställd.

 

Nyheter

UNI Asien och Stillahavsområdet