IOK måste engagera intressenter och lägga till mänskliga rättigheter i den olympiska stadgan

07.06.22

IOK måste engagera intressenter och lägga till mänskliga rättigheter i den olympiska stadgan

Olympiska spelen: IOK hörsammar kraven på att integrera rättigheter

Nu måste vi engagera intressenterna och lägga till mänskliga rättigheter i den olympiska stadgan.

(Nyon, Schweiz, 7 juni 2022) - Internationella olympiska kommitténs (IOK) framstegsuppdatering som offentliggjordes den 20 maj 2022 är ett viktigt steg mot att anta ett strategiskt ramverk för mänskliga rättigheter som behövs, säger Sport & Rights Alliance idag. Detta steg följer årtionden av krav från det civila samhället och tar upp flera långvariga krav från icke-statliga organisationer och fackföreningar.

"Internationella olympiska kommittén bör omedelbart anta och förankra mänskliga rättigheter i hela sin verksamhet och lägga till skydd och respekt för mänskliga rättigheter i den olympiska stadgan som en grundläggande princip", säger Minky Worden, chef för globala initiativ på Human Rights Watch. "Även om det är försenat är detta ett kritiskt viktigt steg. Det är ett bevis på vad som händer när idrottare, aktivister, fans, journalister, arbetstagare och samhällen går samman för att åstadkomma förändring."

I IOK:s framstegsrapport erkänner sitt ansvar att "respektera mänskliga rättigheter i enlighet med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (FN:s vägledande principer)" och förbinder sig att "ändra den olympiska stadgan för att bättre formulera ansvaret för mänskliga rättigheter". IOK fokuserade också med rätta på framträdande rättighetsfrågor som jämlikhet och icke-diskriminering, säkerhet och välbefinnande, försörjning och anständigt arbete, yttrandefrihet - inklusive yttrande-, förenings- och mötesfrihet samt meningsfull representation - och integritet.

"I IOK-rapporten gör rätt i att idrottare är kärnan i idrotten, och IOK:s strategi för mänskliga rättigheter måste ge resultat för dem", säger Brendan Schwab, verkställande direktör för World Players Association. "Detta innebär att man måste definiera idrottsutövarnas rättigheter i enlighet med internationell rätt, erkänna idrottsutövarnas rätt att organisera sig och se till att organ som Idrottsdomstolen gör det möjligt för idrottsutövare att få tillgång till rättslig prövning när deras mänskliga rättigheter har kränkts. IOK har länge påstått att man främjar idrottsutövarnas rättigheter utan att respektera internationella normer för mänskliga rättigheter."

Sport & Rights Alliance har funnit viktiga luckor i dokumentet som måste åtgärdas i IOK:s slutliga strategiska ram för mänskliga rättigheter, som planeras att lanseras i september 2022. Framför allt misslyckades IOK med att erkänna journalister, personer med funktionshinder, åskådare och fans samt rasistiska och etniska minoritetsgrupper som "särskilt utsatta befolkningsgrupper".

"Det kaos som utspelade sig kring UEFA Champions League-finalen i Paris visar tydligt att IOK också måste titta närmare på hur fansen behandlas, särskilt inför nästa spel i Paris 2024", säger Ronan Evain, verkställande direktör för Football Supporters Europe. "Den olympiska rörelsen har ingen publik utan sina åskådare. I sin roll som auktoritativ ledare för den olympiska rörelsen och den globala idrottsstyrningen bestämmer IOK:s beslut hur och om fansen deltar i evenemangen, vart vi reser, hur vi behandlas, men ändå har IOK än en gång glömt bort att även fansen har mänskliga rättigheter."

Eli Wolff, chef för Power of Sport Lab och medgrundare av Disability in Sport International, säger: "Personer med funktionshinder är en kritiskt påverkad grupp inom idrotten och i samhället och skyddas och erkänns av FN, särskilt i konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder. Personer med funktionsnedsättning utgör mer än 15 procent av den globala befolkningen och måste erkännas i Internationella olympiska kommitténs strategier för mänskliga rättigheter och i all politik för jämlikhet och icke-diskriminering."

Sport & Rights Alliance tillade att de brister som identifierats i lägesrapporten inte är helt överraskande, eftersom den utarbetades utan direkt input från företrädare för berörda personer och samhällen. Kontinuerligt engagemang från intressenterna är ett viktigt krav i FN:s vägledande principer, vid identifiering och prioritering av risker för mänskliga rättigheter, när man informerar om effektiva strategier för begränsning, spårar dess effektivitet och tar itu med kränkningar.

Sport & Rights Alliance bekräftar IOK:s åtagande att "integrera ett meningsfullt engagemang med berörda intressenter" i sina pågående due diligence-processer och understryker att detta måste påbörjas så snart som möjligt. Som ledare för den globala idrotten bör IOK också ta ytterligare ett steg genom att inkludera intressentrepresentation i sina ledningsstrukturer för att se till att berörda personers röster och levda erfarenheter inkluderas i alla beslutsprocesser.

"Med tanke på det angivna startdatumet september 2022 bör IOK omedelbart engagera representanter för alla berörda grupper - inklusive åskådare, journalister, barn, överlevande, idrottare, HBTQI+-personer och personer med funktionsnedsättning - i meningsfulla och fortlöpande samråd om nästa steg", säger Andrea Florence, tillförordnad chef för Sport & Rights Alliance. "Det är bara genom öppet deltagande av människor och samhällen som är direkt berörda i beslutsprocesser som IOK faktiskt kommer att förstå hur man kan förebygga och åtgärda skador på mänskliga rättigheter i samband med deras verksamhet."

Sedan FN:s vägledande principer enhälligt godkändes av FN:s medlemsstater 2011 har IOK motstått påtryckningar från det civila samhället att införa mänskliga rättigheter i hela verksamheten och effektivt samarbeta med företrädare för berörda människor och samhällen - samtidigt som de olympiska spelen har tilldelats länder med dåliga eller försämrade människorättsmiljöer.

Medlemmar i Sport & Rights Alliance har länge träffat olympiska ledare för att uppmana IOK att anta ett ramverk för mänskliga rättigheter, acceptera sitt ansvar för att försöka förebygga och åtgärda skador på mänskliga rättigheter som är kopplade till den olympiska rörelsen, och för att mildra och åtgärda skador som de orsakar eller bidrar till direkt. IOK bör också använda sin enorma makt för att förbättra de ofta usla förhållandena för de mänskliga rättigheterna i värdländerna, däribland Kina, Brasilien, Ryssland, Vitryssland och Japan.

För mer information, vänligen kontakta: Leonie Guguen, Senior Communications Manager, Tel: +41 79 137 5436 E-post: leonie.guguen@uniglobalunion.org