x Hjälp oss att stoppa Amazons hårda arbetsvillkor i Indien!

ITUC:s globala rättighetsindex: Demokratiska värderingar och arbetstagares rättigheter under attack

13.06.24

ITUC:s globala rättighetsindex: Demokratiska värderingar och arbetstagares rättigheter under attack

ITUC:s Global Rights Index, som släpptes i veckan, är en akut väckarklocka om att demokratiska värderingar och grundläggande rättigheter håller på att kollapsa på internationell nivå.

I rapporten rankas 151 länder utifrån en lista med 97 indikatorer på respekt för arbetstagares rättigheter som härrör från ILO:s konventioner och rättspraxis. Årets upplaga visar att regeringar och företag ökar ansträngningarna för att trampa på de grundläggande rättigheter som ligger till grund för demokratin, till exempel rätten att organisera sig fackligt och förhandla kollektivt.

ITUC:s generalsekreterare Luc Triangle sa: "I 11 år nu har indexet spårat en snabb nedgång i arbetstagarnas rättigheter i alla regioner i världen. Arbetstagare är demokratins bultande hjärta, och deras rätt att bli hörda är avgörande för demokratiska systems hälsa och hållbarhet. När deras rättigheter kränks attackeras själva demokratin. Demokrati, fackföreningar och arbetstagares rättigheter går hand i hand; man kan helt enkelt inte ha det ena utan det andra."

Några viktiga resultat är följande:

  • Rätten till yttrande- och mötesfrihet var begränsad i 43 procent av länderna;
  • 74 procent av länderna hindrade registrering av fackföreningar;
  • Arbetstagare frihetsberövades eller arresterades i 74 länder;
  • Strejkrätten kränktes i 87 procent av länderna;
  • I 75 procent av länderna förvägrades arbetstagarna rätten att bilda eller gå med i en fackförening .

Christy Hoffman, generalsekreterare för UNI Global Union , sade:

Det nya Global Rights Index visar att vi inte gör några framsteg när det gäller respekten för arbetstagarnas rättigheter, utan att det snarare är tvärtom. Dessa rättigheter försämras alltmer och överges till och med helt och hållet. Alltför många länder ger läpparnas bekännelse till rätten att organisera sig, men gör inget mer för att skydda den. De problem som arbetstagarna ställs inför sträcker sig från facklig splittring, som har blivit normaliserad, till våld och till och med mord på fackföreningsmedlemmar. Det är en global skamfläck och visar att frivilliga program för företagens sociala ansvar och goda avsikter inte räcker till. Vi behöver globala regler.  

Läs hela Global Rights Index.