Jobs with Justice belönades med Breaking Through Award vid UNI Global Union Congress i Philadelphia

28.08.23

Jobs with Justice belönades med Breaking Through Award vid UNI Global Union Congress i Philadelphia

Jobs with Justice (JwJ), en framstående organisation för arbetstagares rättigheter, mottog Breaking Through Award vid UNI Global Unions kongress i Philadelphia. Priset är ett erkännande av JwJ:s exceptionella bidrag till att stärka arbetstagarnas ställning och främja.

Erica Smiley, verkställande direktör för Jobs with Justice, uttryckte sin tacksamhet för erkännandet och sade: "Att få detta pris från UNI Global Union är verkligen en ära och ett bevis på de visionära ledarna inom facket, samhället, trossamfund och studenter som försökte bygga ett nätverk av smidiga organisationer och fackföreningar som skulle samarbeta som jämlikar kring en gemensam vision om att utvidga organisering och kollektiv förhandlingsrätt för alla och ett engagemang för kreativa metoder som skulle matcha den moderna arbetarens erfarenheter och villkor."

Priset delades ut under kongressen "Rising Together", som samlade fackliga ledare, aktivister och förespråkare från hela världen för att diskutera strategier för att främja arbetstagares rättigheter och kollektivförhandlingar i det föränderliga arbetslandskapet.

Christy Hoffman, generalsekreterare för UNI Global Union, gratulerade JwJ till deras betydelsefulla arbete och sa: "Jobs with Justice har konsekvent visat ett orubbligt engagemang för att lyfta fram arbetstagarnas röster och säkerställa rättvis behandling. Deras insatser ligger helt i linje med den anda av enighet som UNI Global Union står för."

Jobs with Justice har gått i bräschen för rättvisa löner, säkra arbetsförhållanden och rättvisa arbetsmetoder. Med gräsrotsorganisering, koalitionsbyggande och strategiska kampanjer har organisationen framgångsrikt bidragit till politiska förändringar som gynnar arbetstagare på lokal, nationell och internationell nivå. JWj för samman fackliga, lokala, student- och religiösa röster på nationell och lokal nivå för att förbättra människors liv och forma den offentliga diskussionen om arbetstagares rättigheter.

Breaking Through Award är inte bara en hyllning till JwJ:s prestationer utan också en uppmaning till dem som arbetar för arbetstagares rättigheter att fortsätta samarbeta och förnya sig för en bättre framtid. Utmärkelsen belyser vikten av solidaritet och kollektiva åtgärder för att ta itu med de utmaningar som arbetstagare står inför i dagens snabbt föränderliga arbetsvärld.

 

 

Nyheter

Nyheter