Irlandsägda Sudameris Bank anklagas för brott mot arbetsrätten efter en våg av uppsägningar i Paraguay

12.09.23

Irlandsägda Sudameris Bank anklagas för brott mot arbetsrätten efter en våg av uppsägningar i Paraguay

Sedan fusionen med Banco Regional godkändes av Paraguays centralbank i juni 2023 har den irländska majoritetsägda Sudameris Bank sagt upp över 600 anställda och stängt flera filialer i landet. Uppsägningarna omfattar många anställda med decennier av tjänstgöring, vilket strider mot den paraguayanska bankfondslagen som föreskriver pension för anställda som avskedas efter mer än tjugo års tjänstgöring.

Sudameris ledning har anklagats för att ha skrämt personalen till att acceptera frivilliga pensionspaket för att undvika korrekt kompensation. John O'Connell, generalsekreterare för Irish Financial Services Union, fördömde bankens taktik och hävdade att ett sådant beteende "helt strider mot den globala standarden för mänskliga rättigheter" som förväntas av betydande finansinstitut.

Utöver uppsägningarna har banken enligt uppgift sagt upp gravida arbetstagare och fackföreningsledare, vilket strider mot rätten till föreningsfrihet. Clarissa Martinessi, från UNIs medlemsförbund FETRABAN, uttryckte sin oro över bankens bristande efterlevnad av paraguayansk lag och internationella arbetsnormer.

"Fackliga företrädare för finanssystemet på fem kontinenter som samlats till UNI Finans 6:e världskonferens tog avstånd från Sudameris Banks agerande och krävde omedelbar återanställning av de avskedade arbetstagarna", sade Guillermo Maffeo, regionchef för finans på UNI Global Union Americas kontor.

Bankens aktiviteter har också fått UNI:s medlemsförbund FSU Irland att samarbeta med Martinessi i ett försök att utöva påtryckningar på Sudameris irländska ägare. Maffeo bekräftade att UNI kommer att fortsätta att trappa upp de fackliga åtgärderna på flera fronter för att stoppa Sudameris arbetsmetoder och skydda de drabbade anställdas försörjningsmöjligheter.

Ekonomi

UNI Americas