Att ta itu med våld och trakasserier på arbetsplatser inom telekommunikation

30.03.23

ETNO och UNI Europa ICTS går samman.

Att ta itu med våld och trakasserier på arbetsplatser inom telekommunikation

European Telecommunications Network Operators' Association (ETNO) och UNI Europa, det europeiska fackförbundet för arbetstagare inom IKT och relaterade tjänster, har gått samman för att ta itu med våld och trakasserier på arbetsplatser inom telekommunikation i hela Europa. De två organisationerna har undertecknat ett gemensamt åtagande att tillhandahålla en säker och inkluderande arbetsmiljö för alla anställda inom telekommunikation.

Våld och trakasserier på arbetsplatsen kan ha en negativ inverkan på individens fysiska och psykiska välbefinnande. Dessutom kan det leda till minskad produktivitet och ökad sjukfrånvaro. Därför är det viktigt att skapa en säker och stödjande arbetsmiljö för alla anställda.

I sitt gemensamma uttalande lovar ETNO och UNI Europa ICTS att samarbeta och vidta lämpliga åtgärder för att förhindra våld och trakasserier inom telekombranschen. Den sociala dialogen och kollektiva förhandlingarna mellan fackföreningar och arbetsgivare spelar en ytterst viktig roll, och arbetstagarnas tillämpliga medbestämmanderätt när det gäller hälsa och säkerhet på arbetsplatsen respekteras.

Organisationerna kommer också att ta upp könsrelaterade skillnader på arbetsplatsen och ge stöd till alla som drabbas. Detta inbegriper ojämlikhet mellan könen i arbetsförhållandena och eliminering av alla former av våld mot kvinnor på arbetsplatsen, inklusive sexuella trakasserier. Dessutom har Covid-19-pandemin förvärrat frågan om våld i hemmet, särskilt för dem som arbetar på distans eller i hybrida arbetsmiljöer, och det måste tas upp som en arbetsrelaterad fråga.

ETNO och UNI Europa ICTS kommer att samarbeta för att främja lämpliga riktlinjer och förfaranden, utbildning och initiativ för att öka medvetenheten hos anställda och ledning, och för att ge stöd till alla som upplever våld eller trakasserier på arbetsplatsen.

Detta partnerskap är en fortsättning på ETNO:s och UNI Europa ICTS arbete i denna fråga. Under årens lopp har de båda organisationerna arbetat med sina medlemmar och med andra politiska och branschmässiga intressenter för att öka medvetenheten och främja bästa praxis inom sina medlemmars arbetsstyrkor.

Lise Fuhr, generaldirektör för ETNO: "Det finnsingen plats för våld på arbetsplatsen och alla typer av trakasserier måste fördömas till fullo. Det är genom en öppen och inkluderande dialog som vi fullt ut kan utnyttja vår innovativa potential, stärka vårt sociala engagemang och främja vårt kreativa tänkande. Att se till att människor är säkra på jobbet är centralt för ett företags framgång."

Oliver Roethig, regionsekreterare, UNI Europa: "Det är genom att arbeta tillsammans som vi tar itu med våld och trakasserier i arbetslivet. Det är fantastiskt att få räkna arbetsgivare inom IKT-sektorn som partner i detta viktiga arbete. Förebyggande, klagomålsmekanismer och effektiva åtgärder kräver utbildning, tillämpning och övervakning. Detta starka uttalande visar vår gemensamma beslutsamhet att uppnå dessa mål tillsammans", säger Oliver Roethig, regionsekreterare för UNI Europa.