UNI:s medlemsförbund undertecknar två nya avtal med Ericsson i Västafrika

16.02.24

UNI:s medlemsförbund undertecknar två nya avtal med Ericsson i Västafrika

UNI Global Fackliga organisationer i Elfenbenskusten och Senegal har slutit två nya avtal på den svenska telekomjätten Ericsson. Ericssons fackliga nätverk, som stöds av den svenska givaren Union to Union, har varit en viktig faktor i de framgångsrika förhandlingarna i Västafrika.

"De nya avtalen förbättrar levnads- och arbetsvillkoren för de anställda på Ericsson. Det är fantastiskt hur vi nu delar erfarenheter inom nätverket och förhandlingarna i Senegal är ett lysande exempel. Fackföreningar i andra länder i regionen har bidragit under processen genom att dela med sig av bästa praxis", säger Innocent Tsumbu,UNI Global Union , som ansvarar för samordningen av Ericssons fackliga nätverk i Afrika.

Under förhandlingarna om 2023 års kollektivavtal med Ericsson fick UNIs senegalesiska medlemsförbund SNTPT-SYNEES råd och stöd från CWU, UNIs medlemsförbund i Ghana, som redan har tecknat ett kollektivavtal med Ericsson.

"Ghana har inspirerat och stöttat oss. När de delade med sig av sitt kollektivavtal till oss under processen kunde vi förbättra vårt utkast. Och nu när vi har vårt kollektivavtal har vi delat det med andra länder i Västafrika. Att dela kunskap är vinsten", säger Seringe Kinde Sene, koordinator på Ericsson Africa Union/SNTPT-SYNEES, som ledde förhandlingarna i Senegal.

I Elfenbenskusten har UNI:s medlemsförbund SYNAPOSTEL förhandlat fram ett avtal om social trygghet och felaktiga förmåner, och man för nu en dialog med Ericsson om ett kollektivavtal.

"Dessa avtal visar på kraften i samarbete och kunskapsutbyte inom Ericssons globala fackliga nätverk, som underlättas av Union to Union. Det är inspirerande att se hur fackföreningar från olika regioner går samman för att stödja varandra, vilket i slutändan leder till positiva resultat för arbetstagarna. Det här understryker vikten av internationell solidaritet och den avgörande roll som kollektivförhandlingar spelar för att skapa en bättre framtid för Ericssonanställda runt om i världen", säger Keith Jacobs, regionsekreterare på UNI Africa .

Nyheten om de nya avtalen delades vid ett möte med Ericssons globala fackliga nätverk på bolagets huvudkontor i Sverige den 29-30 november 2023. Nätverket grundades 2016 och är ett projekt för att stödja Ericssons anställda, oavsett var i världen de befinner sig, att organisera sig och förhandla kollektivt. Det är ett gemensamt initiativ mellan Union to Union, UNI Global Union och IndustriALL Global Union, samt de svenska fackförbunden Unionen, Sveriges Ingenjörer och SEKO.