UNI Africa Den regionala konferensen för post och logistik skapar en stark väg för de kommande fyra åren 

24.03.23

UNI Africa Den regionala konferensen för post och logistik skapar en stark väg för de kommande fyra åren 

Vid den regionala konferensen för UNI Africa Post & Logistics (P&L), som hölls i Dakar i Senegal tidigare denna månad, antogs sex starka resolutioner som ska styra arbetet under de kommande fyra åren.  

I dessa resolutioner åtar man sig att: 

  • stärka den kollektiva förhandlingsstyrkan 
  • Främja jämställdhet mellan kvinnor och män. 
  • inkludera unga arbetstagare 
  • hantera digitaliseringen 
  • skydda jobben 
  • bekämpa privatisering och omstrukturering 
  • främja hälsa och säkerhet på arbetsplatsen 

Vid konferensen valdes också en ny styrelse för UNI Africa , och de flesta medlemmarna i den tidigare styrelsen omvaldes, inklusive UNI Africa styrelseordförande Ibrahima Sarr.  

"Den här konferensen samlar arbetstagare från hela Afrika, och tillsammans arbetar vi för att göra post och logistikjobb till bra jobb för arbetstagare i hela regionen", säger Sarr. "Den här sektorn har oändlig potential, och den viktiga tjänst som vi tillhandahåller är helt avgörande för fungerande och blomstrande samhällen. 

"Det här mötet kommer att bana väg för en ambitiös agenda för att stärka kollektivavtalen, bekämpa privatisering och hantera digitaliseringen. Tillsammans kan vi leverera en post- och logistiksektor med anständiga jobb, rättvis lön och värdighet." 

Deltagarna vid evenemanget betonade den avgörande betydelsen av att stärka kollektiva förhandlingar genom organisering i både multinationella företag och nationella postoperatörer under de kommande åren, och de åtog sig att öka kvinnors tillgång till beslutsfattande strukturer samt att inkludera ungdomar i fackföreningarnas arbete. Dessa åtgärder är viktiga för att säkerställa den framtida hälsan hos fackföreningarna för post och logistik i regionen. 

Konferensen innehöll också bidrag från specialgästerna Marème Thiam Ndour, stabschef för ministern för kommunikation, telekommunikation och digitalisering, Moussa Bocar Thiam, Mahamadou Diate, generaldirektör för La Poste Senegal, och Mademba Sock, generalsekreterare för UNSAS. I egenskap av vice världspresident för UNI Post & Logistics hjälpte Jens Saverstam, från SEKO i Sverige, till att leda mötet. 

Evenemanget täcktes av nationell tv och lokalpress, och kan ses här.

 

Nyheter

Post och logistik

UNI Africa