UNI i solidaritet med miljontals protesterande arbetstagare i Italien

21.07.23

UNI i solidaritet med miljontals protesterande arbetstagare i Italien

I solidaritet med våra medlemsförbund i Italien skickar UNI ett budskap om stöd till de sju miljoner arbetstagare som idag protesterar för värdiga löner och bättre villkor. Nedan följer vårt uttalande:

UNI Global Unionen står i solidaritet med arbetstagarna inomhandel, fastighetstjänster och professionella sektorer i Italien som kämpar för att förnya sina nationella kollektivavtal. Vi stöder den protest som Filcams Cgil, Fisascat Cisl och Uiltucs utlyste i Bologna den 21 juli för att kräva framsteg i förhandlingarna och fördöma det dödläge som råder i förhandlingarna. Arbetstagarna kräver en löneökning, en rättvis fördelning av lönerna och en förbättring av arbetsvillkoren.

Vi står tillsammans med dem som har stått i frontlinjen för pandemin och riskerat sina liv, och med alla dem som står inför otillräckligt ekonomiskt och lagstiftningsmässigt stöd i en djupt förändrad verklighet.

Tillsammans har vi makten att förändra! Tillsammans kan vi göra skillnad!

Vårt solidaritetsbudskap på italienska:

UNI Global Union esprime la propria solidarietà con i lavoratori del settore commercio, servizi e degli studi professionali in Italia che si battono per il rinnovo dei loro contratti collettivi nazionali di lavoro. Sosteniamo la protesta indetta da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs a Bologna il 21 luglio per sollecitare un avanzamento delle trattative e denunciare lo stallo dei negoziati. I lavoratori chiedono un aumento salariale, un'equa distribuzione dei salari e un miglioramento delle condizioni di lavoro.
 
Siamo al fianco di coloro che sono stati in prima linea nella lotta alla pandemia, mettendo a rischio la propria vita e, di tutti coloro che si trovano ad affrontare una realtà profondamente cambiata, senza un sostegno economico e normativo adeguato. 
Insieme, possiamo essere il cambiamento! Tillsammans kan vi göra skillnad!
Du kan se protesterna här.