UNI samarbetar med UNHCR i Polen för att öka kunskapen om arbetstagares rättigheter

14.07.23

UNI samarbetar med UNHCR i Polen för att öka kunskapen om arbetstagares rättigheter

Unions Help Refugees (UHR), ett initiativ som startades av UNI Global Union för att hjälpa arbetstagare som flytt kriget i Ukraina, har utbildat konsulter och handläggare för FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) i Polen i fackliga rättigheter och arbetsrätt.

Cirka 60 personer deltog i utbildningsprogrammet, som genomfördes i tre större städer i Polen: Warszawa, Rzeszów och Poznań. Utbildningstillfället i Warszawa samlade konsulter, företrädare för Ukraiński Dom (Ukrainska huset) och personal från Ukrainas konsulat.

Utbildningen fokuserade på den praktiska tillämpningen av polsk arbetsrätt och hur man bäst kan stödja arbetstagarna i deras kamp för goda arbetsvillkor. Det lades stor vikt vid att samarbeta med fackföreningar som en effektiv lösning för att ta itu med arbetsrelaterade problem, särskilt i Polen där en arbetsdomstol lätt kan ta två till tre år fram till det första sammanträdet.

Rafal Rafal Tomasiak, chef för UNIs centraleuropeiska organisationscenter, sade 

 "Utbildningssamarbetet med UNHCR är ett viktigt steg för UHR, eftersom det visar att vår expertis i att hjälpa ukrainska flyktingar i arbetskonflikter nu erkänns av ett organ inom FN, den största och mest kunniga flyktingorganisationen i världen. Utbildningen för UNHCR:s konsulter kommer att bidra till att effektivisera deras hjälp till flyktingar, men har också utvidgat deras perspektiv på fackföreningar som en viktig mekanism för snabb hjälp och förbättring av arbetstagarnas liv."

Som en del av avtalet om utbildningar för UNHCR och genom att utnyttja sin expertis utvecklar UHR också en omfattande manual baserad på presentationen för konsulter att använda i sitt arbete. Denna handbok kommer att fungera som en praktisk guide, innehålla procedurriktlinjer och konsolidera erhållen kunskap.

 

SCORE

UNI Europa