UNI Global Unionen uppmärksammas på Vogue Business 100 Innovators-listan för sitt ledarskap inom hållbarhet

11.09.23

UNI Global Unionen uppmärksammas på Vogue Business 100 Innovators-listan för sitt ledarskap inom hållbarhet

I ett banbrytande ögonblick för hållbarhet och arbetstagares rättigheter har UNI Global Union, i samarbete med IndustriALL Global Union, hedrats på Vogue Business 100 Innovators List 2023 för sitt visionära ledarskap inom hållbarhet. Detta tillkännagivande är en viktig milstolpe för modebranschens ansvarstagande och kommer samtidigt som kraven på systemförändring och hållbarhet når ett crescendo över hela världen.

Att UNI Global Union och IndustriALL finns med på listan belyser den viktiga roll som båda federationerna spelar för det internationella avtalet om brand- och byggnadssäkerhet, ursprungligen känt som Bangladesh-avtalet.

Detta erkännande understryker hur effektivt International Safety Accord är när det gäller att åstadkomma verklig förändring i modebranschen. Sedan avtalet infördes efter Rana Plaza-tragedin i Dhaka, Bangladesh, som krävde 1 138 människors liv och ledde till att ytterligare 2 500 skadades eller invalidiserades, har nära 56 000 säkerhetsinspektioner genomförts på 2 400 klädfabriker i Bangladesh. Över 140 000 säkerhetsproblem har åtgärdats, med en imponerande åtgärdsprocent på 91 %.

"Det är inte bara en stor ära för oss utan också ett bevis på den kollektiva viljan och ansträngningen hos fackföreningar och arbetstagare i samarbete med varumärkena. Vårt initiativ har visat att branschen kan och måste verka inom de regler och förordningar som garanterar arbetstagarnas säkerhet," sade Alke Boessiger, UNI Global Unionens vice generalsekreterare.

Från och med januari 2023 är International Safety Accord planerat att utvidgas till andra geografiska områden, med början i Pakistan. Avtalets positiva inverkan på arbetare i fabriker som omfattas av avtalet är obestridlig, och dess planerade lansering i andra regioner utlovar en genomgripande revolution i hur modeföretag arbetar hållbart och etiskt.

Mitt i en komplex uppsättning utmaningar, från löneskillnader till kolonial maktdynamik i modets leveranskedja, har UNI Global Union och IndustriALL visat att förändring är möjlig. Utmärkelsen från Vogue Business ger ytterligare kraft åt det pågående arbetet för systemisk hållbarhet och placerar UNI Global Union och dess ledare i framkanten av den globala förändringen.

Bangladesh Accord, som hyllats som "den mest effektiva kampanjen under den globaliserade eran", revolutionerade säkerheten inom klädindustrin i Bangladesh. Genom avtalet inrättades ett oberoende organ som skulle inspektera fabrikerna och fastställa tidsfrister för att åtgärda arbetsmiljörisker. Fabriker som inte följde inspektions- och åtgärdskraven fick inte producera för de länder som undertecknat avtalet, vilket inkluderar några av världens största modemärken. Dessa varumärken är ansvariga för att se till att fabrikerna har tillräckliga resurser för reparationer. När två detaljhandlare vägrade att betala sin skäliga andel för reparationer inledde de globala facken skiljeförfaranden och säkrade betydande förlikningar som skulle användas för att täcka kostnaderna för reparationer. 

Som ett resultat av Bangladeshöverenskommelsen har arbetstagare och fackföreningar nu rätt att vägra att utföra osäkra arbeten, rätt att rapportera säkerhetsfrågor utan rädsla för repressalier och rätt att gå med i en fackförening. Över 1,8 miljoner arbetstagare har utbildats i säkerhet på arbetsplatsen, vilket direkt har lett till att tusentals risker som arbetarna själva har identifierat och åtgärdat.

Den internationella överenskommelsen: Ett nytt kapitel för arbetstagarsäkerheten inom industrin

I september 2021 slutförde de globala facken förhandlingarna om det internationella avtalet, som ersätter och utvidgar åtagandena från 2018. Medan mekanismerna och kraven i avtalet i Bangladesh förblir desamma, har inspektionsfunktionerna överförts till det tredelade Ready Made Garments Sustainability Council (RSC), som också inkluderar representanter från branschen.

I avtalet förbinder sig varumärken och återförsäljare dessutom att utvidga programmet för säkerhet i fabrikerna till andra länder som producerar kläder. Med nästan 200 undertecknare har International Accord visat att avtalsmodellen är hållbar och trovärdig.

 

Nyheter

Nyheter

Handel

Internationellt avtal

UNI Asien och Stillahavsområdet