När artificiell intelligens (AI), robotteknik, data och maskininlärning kommer in på våra arbetsplatser över hela världen och förskjuter och stör arbetstagare och jobb, måste facket engagera sig. Detta dokument ger fackföreningar, förtroendemän och arbetstagare en uppsättning konkreta krav på öppenhet och tillämpning av AI.

Det kommer att informera AI-designers och ledning om vikten av att inkludera arbetstagare. Det är verkligen bråttom nu. Fackföreningar och multinationella arbetstagarallianser måste agera för att skydda arbetstagarnas intressen och upprätthålla en sund maktbalans på arbetsplatserna.