De fortsatta avslöjandena om övergrepp och skador visar att idrott kan utsätta barn för stora risker om det inte finns lämpliga skyddsåtgärder. Att ta itu med övergrepp och se till att idrotten är en säker plats för miljö för alla deltagare är en huvudfokus för World Players och dess anslutna organisationer. World Players policyer beskriver nödvändiga åtgärdsområden för att se till att barn är säkra inom idrotten och utgör ett riktmärke för strukturer som inrättats för att effektivt reagera på övergrepp.