The globala antidopingrörelsen, inklusive Världsantidopingförbundet (WADA), har stått inför många utmaningar sedan starten. Antidopningsärenden har ofta slutat i orättvisa och negativt påverkat många idrottares rättigheter och karriärer negativt. World Players har utvecklat olika politiska ståndpunkter och förespråkat proaktiva reformer för att ta itu med de underliggande orsakerna till dessa utmaningar.