Den här rapporten sammanställer tal från 16 fackliga ledare, akademiker och organisatörer vid den föregående europeiska konferensen för yrkesverksamma och chefer. Den innehåller diskussioner om några av de mest angelägna ämnena för fackföreningar som handlar om digitalisering, såsom artificiell intelligens och distansarbete.