En banbrytande internationell undersökning av städare, beställd av UNI Global Union, belyser de betydande utmaningar som städpersonal som arbetar oregelbundna och osociala skift står inför. Undersökningen, som besvarades av över 2 500 städare i 32 länder på 6 kontinenter, belyser de negativa effekterna av nattarbete på arbetstagarnas hälsa, välbefinnande och sociala integration.

Resultaten av undersökningen visar att städare som arbetar andra skift än dagskift upplever en rad negativa effekter på sina liv. Dessa effekter omfattar isolering, svårigheter att upprätthålla relationer, ansträngda sociala liv, dåliga sömnscheman, utmattning och negativa effekter på fysisk och psykisk hälsa.