Den genomgripande digitala omvandlingen av medie-, konst- och underhållningssektorn, en trend som förstärks av covid-19-pandemin, skapar en ny uppsättning utmaningar och möjligheter på arbetsmarknaden, enligt en ny studie beställd av UNI Global Union Media and Entertainment The FIM, FIA, and EFJ.