x Hjälp oss att stoppa Amazons hårda arbetsvillkor i Indien!

Fokusgruppsundersökningar och traumainformerade intervjuer med över 25 överlevande idrottsutövare och representanter för organisationer som leder överlevande har visat att det finns ett utbrett behov av ett internationellt nätverk för att koppla samman överlevande, dela erfarenheter, underlätta lärande och ge större möjligheter till påverkansarbete. Dessa erfarenheter utgör grunden för nästa steg som beskrivs i denna rapport från Sports and Rights Alliance, där World Players Association, UNI Global Union är en partner.

Rapporteringsdokument

+ Vi måste stärka varandra