x Hjälp oss att stoppa Amazons hårda arbetsvillkor i Indien!

Kvinnors idrott fortsätter att ligga efter mäns idrott på många områden. bland annat när det gäller Lön och allmänna villkor., socialt skydd, hälsa och säkerhet, synlighet och tillgång till resurser. I World Players jämställdhetsprinciper anges de nödvändiga stegen för att övervinna könsdiskriminering och uppnå jämställdhet.