Human Rights Watchs rapport "'I Was Hit So Many Times I Can't Count': Abuse of Child Athletes in Japan" belyser frågan om fysisk, sexuell och verbal misshandel av barnidrottare i Japan. Rapporten, som gjordes i samarbete med World Players, dokumenterar Japans historia av kroppslig bestraffning inom idrotten och visar att barnmisshandel inom idrotten förekommer i japanska skolor, förbund och elitidrott. Rapporten innehåller erfarenheter från mer än 800 före detta barnidrottare, inklusive olympier och paralympier, och innehåller flera viktiga rekommendationer för att förebygga och åtgärda ytterligare övergrepp.