Den snabba spridningen av Covid-19-viruset, och de efterföljande nedstängningarna, har påskyndat ökningen av distansarbete. För att stödja fackföreningar runt om i världen som förhandlar om arbetsvillkor för denna växande trend har UNI Global Union offentliggjort nyckelprinciper för att främja fjärrarbetares rättigheter.

Undersökningen och sammanfattningen finns på franska, italienska, tyska, spanska och portugisiska.