I denna gemensamma rapport från Care and Commerce, som finns på engelska och spanska, undersöks hur fackföreningar har tagit sig an utmaningarna från Covid-19 och ökat sin styrka genom att organisera sig för förbättringar av säkerhet och hälsa på arbetsplatsen (OSH). 

Den identifierar fem nyckelstrategier som fackföreningarna använde för att säkra arbetstagarnas vinster i fråga om arbetsmiljö.