I denna rapport från Global Unions Committee on Workers' Capital (CWC) beskrivs varför och hur investerare bör reagera i fall där företag inkräktar på arbetstagares rätt att gå med i en fackförening och förhandla kollektivt.